Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nemo sapiens nisi patiensnie jest mądry, kto nie jest cierpliwy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ab iove surgat opusOd Jowisza niechaj zaczyna się dzieło .Pracujmy z Bogiem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Roma locuta, causa finitaRzym przemówił, sprawa skończona.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie zależy od nas, czy życie przyniesie nam wiele rzeczy, ale zależy od nas, ile z nich weźmiemy.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Vitam regit fortuna, non sapientia. Życiem rządzi los, nie mądrość.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ignorantia iuris nocetnieznajomość prawa szkodzi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Humana non sunt turpiaco ludzkie, nie hańbi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile. Życie jest krótkie, sztuka nieśmiertelna, decyzja szybka, doświadczenie niebezpieczne, osąd trudny.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Rixari de asini umbraspierać się o cień osła;o rzecz błachą.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non est ad astra mollis e terris via. Polski tłumaczenie tego cytatu brzmi: Nie ma łatwej drogi z ziemi do gwiazd.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej