Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Divide et imperadziel i rządź.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Extremis malis extrema remediana krańcowe zło krańcowe środki.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ne sutor supra crepidam iudicetniech szewc nie ocenia tego, co jest powyżej trzewika.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Utile dulci miscerełączyć przyjemne z pożytecznym.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non licetnie wolno; nie godzi się.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non qui parum habet,sed qui plus cupit, pauper estnie ten jest ubogi, kto mało ma,ale ten, kto chce mieć więcej.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Probitas laudatur et algetuczciwość zbiera pochwały i umiera z zimna.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Noli turbare circulos meosnie zamazuj moich kół.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Finis coronat opuskoniec wieńczy dzieło.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Felix culpaszczęśliwa wina.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej


Sklep