Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. To nie tylko sentencja życiowa, ale przede wszystkim mądrość, która pomaga zrozumieć, dlaczego edukacja jest tak ważna.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Arma virumque canoopiewam oręż i męża.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Faber est quisque suae fortunaekażdy jest kowalem własnego losu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Carpe diem, quam minimum credula postero - Chwytaj dzień, jak najmniejszych ufając przyszłości. Memento mori – Pamiętaj o śmierci. Sol omnibus lucet – Słońce świeci dla wszystkich. Amor omnibus idem – Miłość jest tym samym dla wszystkich.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Dum anima est, spes esse dicitur – mówi się, że dopóki jest życie, jest nadzieja. Si vis pacem, para bellum – Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ars amandi.(Sztuka kochania)

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Felix culpaszczęśliwa wina.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Si parva licet componere magnisjeśli się godzi porównywaćrzeczy małe z wielkimi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ad futuram rei memoriamna przyszłą rzeczy pamiątkę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Ta sentencja łacińska, chociaż stara jest nadal aktualna i inspirująca. Wyraża ona ideał wychowania, którym powinna kierować się każda szkoła.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej