Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Necesse est multos timeat quem multi timentwielu musi się bać ten, kogo wielu się boi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Superflua non nocentnadmiar nie szkodzi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Plus dat, qui in tempore datdwa razy daje, kto prędko daje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Diem perdidistraciłem dzień(bo nie zrobiłem nic dobrego).

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ultra posse nemo obligaturnikt nie jest zobowiązanyzrobić więcej niż może.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dies iraedzień gniewu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Corvus albusbiały kruk.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Dum anima est, spes esse dicitur – mówi się, że dopóki jest życie, jest nadzieja. Si vis pacem, para bellum – Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Amicus certus in re incerta cernitur. - Prawdziwego przyjaciela poznasz w czasie kłopotów.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Veni, vidi, vici - Przyszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Vir sapit qui pauca loquitur - Mądry mężczyzna mówi niewiele. Ad astra per aspera - Do gwiazd przez trudy.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej