230 tysięcy wezwań do wojska w 2024 roku: kto może spodziewać się pisma?

W 2024 roku przed komisjami wojskowymi stawi się ogromna liczba – 230 tysięcy osób. Według informacji 'Faktu', pierwsze pisma dotrą do adresatów już za kilka tygodni. Warto zaznaczyć, że służby wezwą nie tylko mężczyzn, ale także wybrane kobiety, a nieobecność na kwalifikacji wojskowej bez usprawiedliwienia będzie miała poważne konsekwencje.

230 tysięcy wezwań do wojska w 2024 roku: kto może spodziewać się pisma?

W 2024 roku przed komisjami wojskowymi stawi się ogromna liczba – 230 tysięcy osób. Według informacji 'Faktu', pierwsze pisma dotrą do adresatów już za kilka tygodni. Warto zaznaczyć, że służby wezwą nie tylko mężczyzn, ale także wybrane kobiety, a nieobecność na kwalifikacji wojskowej bez usprawiedliwienia będzie miała poważne konsekwencje.

Kto kwalifikuje się do wojska?

Na wstępie warto wyjaśnić, że kwalifikacja wojskowa nie oznacza automatycznego poboru do armii. Jej głównym celem jest przede wszystkim ocena, czy wskazani obywatele posiadają odpowiednie zdolności do pełnienia służby wojskowej, oraz rejestracja danych tych osób w ewidencji wojskowej. Kwalifikację przeprowadza się corocznie, a jej dokładny termin jest określany przez rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej. W tym dokumencie zawarte są również informacje dotyczące roczników i grup obywateli, którzy są zobowiązani stawić się na kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa: termin

Kwalifikacja wojskowa na przyszły rok planowana jest w okresie od 1. lutego do 30. kwietnia. W tym czasie obowiązek stawienia się przed komisją dotyczy 230 tysięcy osób, należących do różnych grup:

  • mężczyźni urodzeni w 2005 roku.

  • mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

  • osoby, którym między 2022 a 2023 rokiem przyznano czasową niezdolność do służby.

  • kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne dla armii. Pisma dostaną zarówno te, które jeszcze nie stawiły się na kwalifikacji, jak i te, które kończą studia w 2023/2024 na kierunkach interesujących wojsko.

  • osoby pełnoletnie zgłaszające się ochotniczo oraz osoby w wieku do 60 lat bez określonej kategorii zdolności, które zgłoszą się z własnej inicjatywy

Wezwanie do wojska: czy wykształcenie ma znaczenie?

Kobiety znajdujące się w wyżej wymienionym przedziale wiekowym i posiadające odpowiednie wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe, które są niezbędne do pracy na stanowiskach medycznych, weterynaryjnych, lotniczych i morskich, mogą spodziewać się wezwań. Interesujące dla wojska kierunki studiów obejmują nie tylko medycynę i stomatologię, ale także analitykę medyczną, farmację, fizjoterapię, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i weterynarię. Ponadto, cenne są kierunki związane z psychologią oraz nauką w zawodach technika farmaceutycznego i technika weterynarii.

Czy można odmówić wstawiennictwa na wezwanie?

Wezwania do stawienia się na kwalifikacji wojskowej muszą być dostarczone co najmniej 7 dni przed planowanym terminem komisji i wymagają potwierdzenia odbioru. Osoba, która nie jest w stanie stawić się na kwalifikacji w wyznaczonym terminie, jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania odpowiedniego urzędnika. Zgodnie z przepisami ustawy o obronie Ojczyzny, nieobecność na komisji bez uzasadnionej przyczyny może skutkować wezwaniem przez policję lub nałożeniem grzywny.

Udostępnij: