Kontrole 500 plus! 80 tysięcy osób już straciło świadczenie!

W ostatnim czasie ZUS wziął pod lupę kontrolę świadczeń 500 plus i środków wypłacanych w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Już niemal 80 tysięcy osób straciło prawo do pobierania dodatkowego świadczenia na dziecko! Chodzi przede wszystkim o obywateli Ukrainy.

   500 plus to wsparcie dla polskich rodzin

  „Rodzina 500+” to czołowy program rządu, który stanowił finansowe wsparcie rodzin, w efekcie czego miał przyczynić się do poprawy sytuacji materialnej Polaków. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko, to program który wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia i to bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Warto wspomnieć, że od 1 stycznia 2024 roku świadczenie zostanie podwyższone do kwoty 800 złotych.

  Co więcej, o świadczenie mogą się starać także zamieszkali w Polsce obywatele UE oraz pozostali cudzoziemcy, o ile mają prawo legalnego pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy.

  Kontrole 500 plus! 80 tysięcy osób już straciło świadczenie!

  Już ponad 80 tys. osób straciło prawo do pobierania 500 plus. To wyniki kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który postanowił sprawdzić, czy beneficjenci rzeczywiście spełniają warunki programu, a przede wszystkim czy przebywają na terenie Polski przez wymagane 30 dni.

  ZUS wziął pod lupę przede wszystkim obywateli z Ukrainy, którzy do Polski przyjechali wraz z wybuchem wojny. Wyniki kontroli wskazują, że wielu obywateli Ukrainy wciąż pobiera świadczenia pieniężne na dzieci, jednak nie wszyscy mają do tego prawo.

  Jak wynika z kontroli ZUS-u, wielu obcokrajowców pobiera pieniądze, mimo iż nie powinno tego robić, bo nie mieszka już na terytorium naszego kraju - donosi portal mjakmama24.pl.  W takim przypadku 500 plus nie przysługuje!

  ZUS sprawdza, czy świadczeniobiorcy mieszkają w Polsce i przebywali w naszym kraju w ciągu ostatnich 30 dni. Przypomnijmy, że jeśli okres pobytu w Polsce jest krótszy, to wówczas obcokrajowcom nie przysługuje dodatkowe świadczenie na dzieci.

  Udostępnij: