Dodatkowe 500 zł miesięcznie. Dla kogo przewidziane, jakie warunki należy spełnić?

W dzisiejszych czasach, gdy życie staje się coraz droższe, a wymagania finansowe stają się coraz bardziej przytłaczające, każda dodatkowa złotówka może stanowić ogromną ulgę dla wielu osób i rodzin. Dlatego też coraz więcej państw wprowadza różnego rodzaju programy wsparcia finansowego, mające na celu poprawę jakości życia obywateli.

Dodatkowe 500 zł miesięcznie. Dla kogo porzewidziane, jakie warunki należy spełnić?

W minionym roku, ponad 388 tysięcy osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji otrzymywało regularnie świadczenia finansowe od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dodatek ten został wprowadzony od 1 października 2019 roku. "Poza ZUS-em" przyznany stopień niepełnosprawności nie daje uprawnień do otrzymania tego dodatku, ponieważ o decyzji w tej kwestii decyduje lekarz orzecznik z ZUS - podkreśla Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS.

Dla kogo 500 zł miesięcznie?

Zgodnie z przekazanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych komunikatem, w 2022 roku dodatek otrzymywało 388 300 osób. Całkowite wypłaty wyniosły 2 152 416 500 zł, a średnia miesięczna kwota wypłaty wynosiła 461,96 zł. Większość beneficjentów tego świadczenia stanowią osoby w wieku 80 lat i więcej, które reprezentują 29,5% wszystkich otrzymujących dodatkowe "500+". Wyjaśniono, że ta znacząca różnica wynika z tego, że kobiety statystycznie żyją dłużej niż mężczyźni. Natomiast wśród osób poniżej 19 roku życia dominują mężczyźni (2%) w porównaniu z kobietami (0,7%).

Ponadto podano informację, że wśród wszystkich beneficjentów dodatku przewagę mają kobiety, które stanowią 60,6% wszystkich otrzymujących świadczenie, podczas gdy mężczyźni stanowią 39,4%. Średni wiek osób, które otrzymują ten dodatek, wynosi 63 lata.

Warto zapoznać się z wnioskiem

W przesłanym komunikacie zaznaczono, że "niepełnosprawność" i "niezdolność do samodzielnej egzystencji" są często mylone i traktowane jako synonimy, choć mają istotne różnice. Zaleca się zrozumienie tych różnic przed złożeniem wniosku o świadczenie w ramach programu 500+, często określanego jako "500+ dla niepełnosprawnych"

To nie stopień niepełnosprawności decyduje o jego przyznaniu. Niezdolność do samodzielnej egzystencji przyznaje się osobie, która nie tylko, że nie może pracować, ale potrzebuje pomocy drugiej osoby w najprostszych czynnościach życiowych” – mówi Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

Rzeczniczka wyjaśnia, że osoba uznawana za niezdolną do samodzielnej egzystencji to taka, która potrzebuje stałej pomocy opiekuna w codziennych czynnościach, takich jak higiena osobista, poruszanie się, prowadzenie gospodarstwa domowego, uczestnictwo w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz we wszelkich kontaktach z otoczeniem zewnętrznym. W skrócie, osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji jest całkowicie zależna od osób, które się nią opiekują.

Gdzie starać się o orzeczenie?

Orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji są wydawane wyłącznie przez lekarzy orzeczniczych ZUS. W przypadku orzeczeń o niepełnosprawności i jej stopniu decydują zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, a nie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wiele osób, które przychodzą do nas pyta o to, czy fakt, iż mają przyznany określony stopień niepełnosprawności, daje im gwarancję dostania 500+ i są bardzo rozczarowane, gdy dowiadują się, że to nie wystarczy. Dlatego jeszcze raz powtarzam, że aby otrzymać świadczenie uzupełniające, czyli. tzw. „500+”, należy posiadać ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, które jest wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Przyznany „poza ZUS-em” stopień niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania dodatku, bo o tym, czy go dostaniemy, decyduje lekarz orzecznik ZUS”– podkreśla Iwona Kowalska-Matis.

Jakie są warunki otrzymania zasiłku?

Zgodnie z wyjaśnieniem, o dodatek mogą ubiegać się osoby, które są uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji i otrzymują emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych, których łączna wysokość brutto nie przekracza 2157,80 zł.

Przy ustalaniu tej kwoty, ZUS nie uwzględnia renty rodzinnej przyznanej dziecku, które jest całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub które jest całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w okresie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Jeśli osoba starająca się o dodatek dostaje już emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1657,80 zł, a nie przekracza 2157,80 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł”

Udostępnij: