Te osoby zamiast 800 plus otrzymają tylko połowę świadczenia!

Wprowadzenie świadczenia 800 Plus stało się przełomem dla wielu rodzin, obiecując stabilne wsparcie finansowe od stycznia 2024 roku. Niemniej jednak, pomimo tej obiecującej inicjatywy, okazało się, że nie wszyscy otrzymują pełną kwotę.

Tylko połowa świadczenia 800 plus?! Kto jest uprawniony do takiej kwoty?

Rząd ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie 500 Plus zostanie podniesione do 800 Plus, co z pewnością jest dobrą wiadomością dla wielu rodzin. Jednakże, mimo tej podwyżki, nie nastąpią żadne zmiany w zasadach dotyczących pobierania tego świadczenia. To oznacza, że sytuacje, w których rodzic otrzymuje tylko połowę pieniędzy, nadal pozostaną bez zmian.

Niektórzy rodzice są uprawnieni do otrzymywania tylko połowy standardowego świadczenia z różnych powodów. Pomimo podniesienia kwoty świadczenia, te same zasady będą nadal obowiązywać. Jest to ważne, ponieważ choć kwota świadczenia rośnie, to nie oznacza to automatycznie zwiększenia kwoty otrzymywanej przez każdego rodzica.

Kto może pobrać 500 zł, a później 800?

Od 1 stycznia 2024 roku, poza kwotą świadczenia, żadne inne warunki jego uzyskania nie zmienią się. Świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia i jest niezależne od wysokości dochodów rodziny. Ta zasada nie ulegnie zmianie nawet w przypadku podwyższenia kwoty do 800 Plus.

Oznacza to, że świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko niezależnie od dochodów rodziny. Nie będą istnieć żadne ograniczenia dochodowe czy inne warunki kwalifikujące. To ważne dla wielu rodzin, które będą mogły skorzystać z tego wsparcia finansowego bez względu na swoją sytuację ekonomiczną. Świadczenie na dziecko przysługuje:

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a,

  • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

  • opiekunowi prawnemu dziecka,

  • dyrektorowi domu pomocy społecznej,

  • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Połowa świadczenia dlaczego?

Świadczenie przysługuje również rodzicom po rozwodzie lub w separacji, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem i zamieszkują z nim. Warto zauważyć, że pełna kwota świadczenia przysługuje również rodzicom, którzy zdecydowali się na opiekę naprzemienną.

W przypadku orzeczenia o sprawowaniu opieki naprzemiennej, obaj rodzice otrzymują po połowie świadczenia, czyli obecnie 250 zł, a od przyszłego roku będzie to 400 zł. Niemniej jednak, dla osób sprawujących opiekę naprzemienną, ważne jest złożenie dwóch osobnych wniosków. Oznacza to, że każdy z rodziców musi złożyć indywidualny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby otrzymać świadczenie.

800 plus od kiedy obowiązuje?

Teoretycznie, od 1 stycznia 2024 roku przysługuje już świadczenie w wysokości 800 plus. Niemniej jednak przepisy ustawy przewidują, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie miał czas na wypłatę świadczenia w tej wyższej kwocie do 29 lutego 2024 roku. To oznacza, że niektóre osoby będą musiały poczekać nieco dłużej, zanim zaczną otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości 800 plus

Udostępnij: