Emeryci otrzymują wyższe świadczenia: Pierwsze zwiększone przelewy już na kontach!

Ostatnie miesiące przynoszą dobrą nowinę dla polskich emerytów. Zgodnie z nowymi przepisami, świadczenia dla seniorów zostały zwiększone, co oznacza podniesienie ich jakości życia oraz większą stabilność finansową. Po długim oczekiwaniu, pierwsze zwiększone przelewy trafiły już na konta beneficjentów, przynosząc ulgę i nadzieję na lepszą przyszłość. Warto przyjrzeć się tym zmianom, które mają istotny wpływ na życie tysięcy emerytów w Polsce.

W ostatniej dekadzie znacząco wzrosła liczba emerytów w Polsce. Według danych ZUS, w 2013 roku świadczenia emerytalne otrzymywało niecałe 5 milionów osób, podczas gdy pod koniec 2022 roku liczba ta wzrosła do 6 milionów 65 tysięcy. W zależności od wieku i sytuacji życiowej polskim seniorom przysługują różne dodatki do rent i emerytur. W lipcu rząd podjął decyzję o podwyższeniu kwoty jednego z tych świadczeń o ponad 1000 złotych. Pierwsze zwiększone przelewy trafiły na konta beneficjentów już we wrześniu.

Ustawa o wysokości świadczenia

W lipcu tego roku została przyjęta ustawa zwiększająca o ponad 1000 złotych wysokość świadczenia pieniężnego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Warto podkreślić, że to nie jest nowy dodatek – został on wprowadzony w marcu 2015 roku, jeszcze podczas rządów koalicji PO-PSL.

Rząd PiS buduje Polskę opartą o solidarność. A tej dzisiejszej Polski nie byłoby bez dziedzictwa Solidarności, które reprezentują działacze opozycji antykomunistycznej. Nic nie jest w stanie wynagrodzić im wielu lat walki, więzienia, pobicia przez znanych i nieznanych sprawców. Dzięki nim żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju” – napisał premier Mateusz Morawiecki.

Komu należą się pieniądze?

Wynikiem lipcowego głosowania były wyższe świadczenia dla seniorów, które w praktyce trafiły do nich dopiero we wrześniu. Osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub byłe represjonowane z powodów politycznych otrzymały dodatkowe 565,67 złotych miesięcznie jeszcze przed końcem wakacji. Obecnie to świadczenie wynosi 1588,44 złotych brutto, co odpowiada minimalnej emeryturze, i będzie podlegać corocznej waloryzacji. Istotne jest, że ta kwota jest wolna od podatku i nie jest wliczana do dochodu przy wyznaczaniu pomocy społecznej.

Aby zakwalifikować się do tego świadczenia, nie wystarczą jedynie trudne wspomnienia z czasów PRL-u. Konieczne jest potwierdzenie posiadania odpowiedniego statusu przez decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Osoby, które były działaczami opozycji antykomunistycznej lub padły ofiarą represji z przyczyn politycznych, muszą dostarczyć:

  • Swoje życiorysy.

  • Decyzję administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, potwierdzającą spełnienie określonych warunków, lub dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i Solidarności.

  • Wszelkie dokumenty, zaświadczenia oraz pisemne oświadczenia świadków, potwierdzające ich działalność opozycyjną lub poddanie się represjom z przyczyn politycznych.

Świadczenie pieniężne przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych” – czytamy na stronie kombatanci.gov.pl.

Dodatek dla opozycjonistów

Według danych udostępnionych przez Interię Biznes, liczba beneficjentów tego świadczenia wyniosła około 15 tysięcy osób w 2021 roku. Z przyczyn oczywistych, wraz z upływem lat, to grono beneficjentów będzie coraz mniejsze.

Udostępnij: