Nowe limity dorabiania dla seniorów!

Zgodnie z ostatnimi aktualizacjami, które będą obowiązywały od 10 listopada, emeryci i renciści muszą być świadomi nowych przepisów dotyczących zarobków. Zmiany te mają kluczowe znaczenie dla osób, które chcą pracować po przejściu na emeryturę, zachowując jednocześnie swoje świadczenia.

W ostatnich miesiącach zanotowano spadek inflacji w Polsce. Niemniej jednak, ceny w sklepach, na stacjach paliw oraz koszty utrzymania domu wciąż pozostają na bardzo wysokim poziomie. Osoby najbardziej dotknięte tym problemem to emeryci, którzy muszą radzić sobie z ograniczonymi środkami finansowymi, jakie otrzymują od ZUS.

Aby poradzić sobie z opłatami za czynsz, rachunkami, lekami czy ratami, wielu z nich zmuszonych jest szukać dodatkowych źródeł dochodu i podejmować dodatkową pracę. Sytuacja ta staje się coraz bardziej trudna, a emeryci z niecierpliwością czekają na ogłoszenie nowych limitów dorabiania.

Ile będą wynosiły limity i czy można je przekroczyć?

Emeryci i renciści w Polsce mają możliwość dorabiania, ale muszą przestrzegać obowiązujących limitów zarobków. Przekroczenie tych limitów może skutkować obniżeniem lub zawieszeniem świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Warto pamiętać, że limity dorabiania są regularnie aktualizowane przez ZUS co kwartał. Ich wysokość jest obliczana na podstawie średniego wynagrodzenia w danym kwartale roku. Dlatego emeryci i renciści muszą być świadomi obowiązujących zasad i monitorować aktualne limity, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z przekroczeniem limitów dorobku.

Limity dotyczą wyłącznie emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że osoby, które przekroczyły ten wiek, nie podlegają ograniczeniom dotyczącym dorabiania i mogą swobodnie pracować bez wpływu na swoje świadczenia emerytalne.

Jak sytuacja wygląda obecnie?

Osoby, które chcą uniknąć zmniejszenia emerytury lub renty, nie mogą osiągnąć przychodu przekraczającego 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, co obecnie wynosi 4904,10 zł brutto (od września do listopada).

Jeśli emeryt przekroczy ten próg, ZUS dokona odpowiedniego obniżenia jego świadczenia. Natomiast jeśli osiągnięty przychód przewyższy 130% przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zawieszone. Oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekroczenie miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 9107,50 zł brutto spowoduje zawieszenie wypłaty świadczenia przez ZUS.

Kiedy ma być decyzja dotycząca nowych limitów?

Wskaźniki dotyczące limitów dorabiania dla seniorów są aktualizowane co trzy miesiące. Najnowsze dane zostaną ogłoszone w piątek, 10 listopada. Oznacza to, że emeryci i renciści będą mieli dostęp do świeżych informacji dotyczących limitów, które obowiązywać będą przez kolejny kwartał.

Udostępnij: