Zmiana terminu niedzieli handlowej! Co nas czeka?

Zmiana terminu niedzieli handlowej! Propozycje skupiają się na dostosowaniu dni handlowych do potrzeb społeczeństwa oraz na uwzględnieniu równowagi między pracą a czasem wolnym. Co to oznacza dla naszych codziennych zakupów i jakie zmiany mogą nas czekać?

Rząd Morawieckiego planuje zmiany w niedzielnym handlu. Przede wszystkim chodzi o niedzielę przypadającą na 24 grudnia. Propozycja dotyczy wcześniejszego otwarcia sklepów, z zachowaniem ograniczenia sprzedaży do godziny 14:00.

Przesunięcie niedzieli handlowej

Ostatnia niedziela handlowa przypada na 24 grudnia. Planowane są zmiany, na przeniesienie jej na wcześniejszy termin. W tej sprawie pojawił się już projekt ustawy.

"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i handlu, proponuje się ustanowienie, tzw. niedzieli handlowej na dzień 10 grudnia 2023 r., co pozwoli na realizację planów zakupowych" – informacja umieszczona w dokumencie

W związku z projektem uchwały nowy rząd złożył postulat, aby w tym dniu handel był ograniczony godzinowo.

Zmianę niedzieli handlowej na 10 grudnia proponowały już wcześniej polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Federacja Konsumentów.

Kto zdecyduje o tej zmianie?

Przepisy dotyczące handlu w niedzielę są regulowane ustawowo. Dokonanie takiej zamiany wiąże się więc z przeprowadzeniem procedury zmiany ustawy.

Czy zmiana ta jest możliwa?

W obecnej sytuacji politycznej, pomysł ten może nie być tak prosty. Morawiecki musiałby zdobyć większość parlamentarną. Może to być związane z utworzeniem rządu przez Koalicję Obywatelską, trzecią Drogę i Nową Lewicę, a przedstawiciele tych partii opowiadają się za złagodzeniem ograniczeń w niedzielnym handlu.

Uwolnimy handel w niedziele, zyskają konsumenci, pracownicy i przedsiębiorcy” – wypowiedź przedwyborcza Adama Szłapki (poseł KO)

Również Nowa Lewica deklarowała podniesienie stawki wynagrodzenia za pracę w niedzielę aż do 2,5 – krotności wynagrodzenia. Trzecia droga zaś zapowiadała walkę, aż o dwie niedziele handlowe w miesiącu.

„Nie będziemy wam mówić, co macie robić z waszymi niedzielami”– wypowiedź lidera Polski 2050 Szymona Hołowni

Z czym wiąże się zakaz handlu w niedzielę?

Zniesienia zakazu handlu w niedzielę domaga się Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak.

Należy zagwarantować pracownikom 2 wolne niedziele w miesiącu i 150 proc. wynagrodzenia za pracę w niedzielę"- wypowiedź umieszczona na Platformie X

Dodał również, że:

"Małe polskie sklepy i hipermarkety zostały wykończone, na ich miejsce wtargnęła Żabka i dyskonty"

Jakie jest stanowisko firm?

Firmy mogą być przeszkodą w dokonaniu takich zmian.

Dla zdecydowanej większości firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Handlu obecne przepisy dotyczące handlu w niedziele są satysfakcjonujące”– informacja przekazana redakcji INNPoland.pl przez Macieja Ptaszyńskiego, prezesa Polskiej Izby Handlu (PIH).

Udostępnij: