Płaca minimalna będzie zależeć od regionu, w którym mieszkasz?

W związku ze wdrożeniem unijnej dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej, w Polsce nastąpią zmiany dotyczące płacy minimalnej. Co się zmieni i czy jej wysokość w 2024 roku będzie zależna od regionu Polski w jakim mieszkamy?

  Minimalna płaca w Polsce

  Minimalna płaca to najniższa suma pieniędzy, którą pracodawca musi przekazać swojemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z przepisami dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia, kwota wypłacana pracownikowi za pełny miesiąc pracy nie może być niższa niż ustalona na dany rok minimalna płaca. Ignorowanie tych zasad przez pracodawcę stanowi naruszenie praw pracowniczych.

  Ile będzie wynosić płaca minimalna na 2024 rok?

  Płaca minimalna w 2024 roku wzrośnie aż o 20% w porównaniu do roku poprzedniego. Rząd zapowiedział, że od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z obecnych 3600 zł do 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 23,50 zł do 27,70 zł. Natomiast kolejna podwyżka płacy nastąpi w połowie roku, wówczas od 1 lipca minimalne wynagrodzenie wyniesie 4300 zł, a stawka godzinowa 28,10 zł.

  Płaca minimalna będzie zależeć od regionu, w którym mieszkasz?

  W związku ze wdrożeniem unijnej dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej, w Polsce nastąpią zmiany dotyczące płacy minimalnej.

  W ramach dyrektywy przedstawione są propozycje standardów określania minimalnych zarobków. Wskazane są dwie metody, związane z 50% przeciętnego wynagrodzenia oraz 60% mediany wynagrodzeń. W Polsce, od lipca nadchodzącego roku, prawdopodobnie minimalna płaca wyniesie 55% przeciętnej płacy.

  Różna płaca w różnych rejonach Polski

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, że płaca minimalna powinna być powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem w regionie, a nie taka sama w całym kraju. Przedstawiciele Związku sugerują, aby minimalne wynagrodzenie było zróżnicowane regionalnie, gdzie wyższa z dwóch kwot (60% mediany) obowiązywałaby w bardziej zamożnych regionach, a niższa (50% przeciętnej) w pozostałej części kraju.

  Wynika to z faktu, że w Polsce obserwuje się istotne różnice w kosztach życia, które są wyraźne w różnych regionach kraju. W niektórych obszarach koszty są niższe, podczas gdy w innych są wyższe.

  Co o tym sądzicie?

  Z tego powodu pojawiła się propozycja zróżnicowania minimalnej płacy w Polsce, analogicznie do tego, jak jest to praktykowane między różnymi krajami Unii Europejskiej. Czy i kiedy zostanie wprowadzona ta zasada? Na razie czekamy na więcej szczegółów. Co wy sądzicie o tym rozwiązaniu?

  Udostępnij: