800 plus od stycznia- nie zapomnij o tym WNIOSKU!

Od 1 stycznia 2024 roku rodzicom przysługiwać będzie dodatkowe świadczenie w wysokości 800 złotych na każde dziecko. Choć podwyżka nastąpi automatycznie bez żadnych dodatkowych formalności, to rodzice musza pamiętać o ważnej kwestii, aby zachować ciągłość świadczenia!

  Od 1 stycznia 800 plus dla każdego dziecka

  Już w czerwcu Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w którym ogłoszono, że nastąpi wzrost świadczenia 500 plus. Oznacza to, że Nowego Roku rodzicom przysługiwać będzie dodatkowe świadczenie w wysokości 800 złotych.

  Warto wspomnieć, że świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia i jest niezależne od wysokości dochodów rodziny. Ta zasada nie ulegnie zmianie nawet w przypadku podwyższenia kwoty do 800 Plus.

  Świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko niezależnie od dochodów rodziny. Nie będą istnieć żadne ograniczenia dochodowe czy inne warunki kwalifikujące. Świadczenie na dziecko przysługuje:

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej,
  • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

  800 plus bez dodatkowych formalności, ale trzeba pamiętać o tym WNIOSKU

  Co istotne, aby skorzystać z podwyższonej kwoty, nie będzie konieczności składania dodatkowych formalności. Podwyżka świadczenia nastąpi automatycznie.

  Oznacza to, że rodzice lub opiekunowie, którzy spełnią warunki uprawniające do otrzymania świadczenia w okresie od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 roku, automatycznie otrzymają podwyższoną kwotę 800 złotych na dziecko.

  Warto jednak pamiętać, że mimo braku potrzeby składania dodatkowych wniosków, konieczne będzie złożenie formalnego wniosku na nowy okres rozliczeniowy, obejmujący okres od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku. Ten wniosek można złożyć od 1 lutego, a najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku, aby zapewnić ciągłość wypłat podwyższonego świadczenia.

  Udostępnij: