Ważna zmiana w numerze PESEL! Koniec z oszustwami!

W piątek, 17 listopada wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące numeru PESEL. Dzięki nowej usłudze, która pojawi się m.in. w aplikacji mObywatel, będzie można zastrzec swój numer PESEL. Pozwoli to na uniknięcie wielu problemów związanych z ujawnianiem poufnych danych, takich jak oszustwa, zaciąganie kredytów na nasze konto, czy nabywanie drogich przedmiotów bez naszej świadomości.

  Jak uchronić się przed cyberprzestępcami?

  Aktualnie kradzież danych osobowych stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla naszej prywatności. Cyberprzestępcy czekają jedynie na okazję, aby zdobyć informacje umożliwiające im m.in. zaciąganie kredytów, nabywanie nieruchomości, zakupy kosztownego sprzętu, czy też zawieranie umów na naszą szkodę.

  Ważna zmiana w numerze PESEL!

  Jak uchronić się przed oszustami? Pomoże w tym nowa rewolucyjna usługa w ramach której możliwe będzie zastrzeżenie swojego numeru PESEL. Opcja zastrzeżenia numeru PESEL, dostępna będzie dla każdego, m.in. za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Zmiany wejdą w życie w piątek, 17 listopada.

  Jak działa zastrzeżenie numeru PESEL?

  W Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna będzie mogła dokonać:

  • Zastrzeżenia numeru PESEL.
  • Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
  • Ustawienia automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL.
  • Sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne.
  • Podglądu historii zmian statusu.

  Jak zastrzec PESEL? Instrukcja

  Proces zastrzeżenia numeru PESEL, jego cofnięcia, ustawienia automatycznego zastrzegania oraz dostępu do historii zmian statusu można łatwo zrealizować poprzez odwiedzenie strony obywatel.gov.pl lub skorzystanie z aplikacji mObywatel.

  Istnieją także alternatywne możliwości, takie jak zastrzeżenie numeru PESEL w placówce bankowej czy na poczcie. Dodatkowo, istnieje opcja osobistego dokonania tego zabiegu w dowolnym urzędzie gminy, przy wykorzystaniu stosownego wniosku o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia, jeśli chcemy je np. wycofać. Organ gminy zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie.

  Koniec z oszustwami!

  Zgodnie z nowymi przepisami, każda instytucja finansowa przed udzieleniem kredytu lub podjęciem innej operacji wymagającej użycia numeru PESEL, zobowiązana będzie do weryfikacji, czy dany numer nie został zastrzeżony w wyżej wymienionym rejestrze. Podobną weryfikację będzie też wymagać wypłata gotówki w placówce bankowej, jeśli jej kwota przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. W przypadku numeru PESEL objętego zastrzeżeniem, wypłata taka będzie możliwa dopiero po upływie 12 godzin od złożenia dyspozycji w banku.

  Udostępnij: