Kobiety pracują za darmo aż do końca roku! Jak to możliwe?

Jeśli jesteś kobietą, oznacza to, że od 15 listopada aż do końca roku pracujesz zupełnie za darmo! Jak to możliwe? Dlaczego nie dostaniesz wynagrodzenia za swoją pracę? Wynika to z faktu, że średnie godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn w Unii Europejskiej jest o 12,7 proc. wyższe niż w przypadku kobiet zatrudnionych na tym samym stanowisku. Oznacza to, że kobiety tracą aż półtora pensji względem mężczyzn!

  Do końca roku kobiety pracują za darmo!

  Z najnowszych danych wynika, że skala nierówności wynagrodzeń między płciami to wciąż aktualny problem. W samej Unii Europejskiej wynosi średnio 13 procent, co oznacza, że kobieta zarabia o 0,13 euro mniej niż mężczyzna, zatrudniony na tym stanowisku. Wynika z tego, że kobiety tracą aż półtora pensji względem mężczyzn i tak naprawdę od 15 listopada aż do końca roku pracują zupełnie za darmo!

  Luka płacowa w Polsce

  Z raportu "Kobiety, rynek pracy i równość płac" z 2023 roku wynika, że:

  W ciągu ostatnich 4 lat utrwaliła się gorsza sytuacja kobiet w porównaniu z mężczyznami na rynku pracy. (…) Brakuje świadomości i wiedzy o równości praw".

  Dane nie napawają optymizmem:

  Zdecydowana większość respondentów zgodziła się na przykład, że nierówności płac kobiet i mężczyzn nie należy wiązać z mniejszym zaangażowaniem w pracę z uwagi na posiadanie dzieci (76% odpowiedzi)- w raporcie czytamy, że dyskryminacja jest jedną z przyczyn nierówności płac.

  Do wyrównania płac dojdzie dopiero za 130 lat…

  W wywiadzie dla finanse.wp.pl Sebastian Sajnóg, analityk z zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wyjaśnia że skorygowana luka płacowa, która ma porównywać pensje na analogicznych stanowiskach, w Polsce jest spora! Różnica w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami w naszym kraju wynosi 10,4 proc., przy unijnej średniej wynoszącej 11 proc.

  Co więcej, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, szacuje się, że przy obecnym tempie do wyrównania różnic między wynagrodzeniami różnych płci może dojść za około 130 lat.

  Walka z nierównością płac w Unii Europejskiej

  Parlament Europejski w poprzednim roku zapowiedział walkę z luką płacową w Unii Europejskiej. W 2023 roku przyjęto przepisy związane z przejrzystością wynagrodzeń. W oficjalnym komunikacie Parlamentu Europejskiego czytamy:

  Jeżeli sprawozdania dotyczące wynagrodzeń wykażą różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynoszącą co najmniej 5 proc.pracodawcy będą musieli przeprowadzić wspólną ocenę wynagrodzeń we współpracy z przedstawicielami pracowników. Kraje UE będą musiały nakładać kary, takie jak grzywny, na pracodawców naruszających przepisy. Ogłoszenia o pracę i tytuły stanowisk będą musiały być neutralne pod względem płci.

  Udostępnij: