Jak zastrzec numer PESEL? [Wzór wniosku]

Każdy dorosły, posiadający numer PESEL, od 15 listopada 2023 roku ma szansę na zastrzeżenie swojego identyfikatora. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek, który jest dostępny zarówno w urzędzie gminy, jak i online. Przedstawiamy szczegółowy poradnik, jak krok po kroku wypełnić ten dokument, zgodnie z wymogami ustalonymi przez Ministerstwo Cyfryzacji.

  Gdzie uzyskać wzór wniosku?

  Wzór wniosku można znaleźć na oficjalnej stronie Ministerstwa Cyfryzacji (mobywatel.gov.pl) oraz w urzędzie gminy. Dokładne instrukcje wypełnienia dokumentu są niezbędne do prawidłowego zastrzeżenia numeru PESEL.

  Budowa wniosku

  Formularz wniosku składa się z dwóch stron. Staranne wypełnienie każdej części jest niezbędne, by proces zastrzeżenia numeru PESEL przebiegł pomyślnie. Ministerstwo Cyfryzacji wydało rozporządzenie określające wzór tego formularza, który musi być dokładnie przestrzegany.

  Tym samym zmieniłem kolejność i treść poszczególnych sekcji, zachowując przy tym główne punkty i informacje z oryginalnego tekstu.

   

  Wsparcie i Informacje Dodatkowe

  Ważne jest, aby wniosek był wypełniony precyzyjnie i starannie, co zapewnia skuteczność procedury. W razie wątpliwości warto skorzystać ze wsparcia dostępnego na stronie Ministerstwa Cyfryzacji czy też skontaktować się bezpośrednio z urzędem gminy. Zrozumienie procesu i wymagań dokumentacyjnych jest kluczowe dla ochrony danych osobowych.

   

  Podstawowe Informacje Wnioskodawcy

  Na pierwszej stronie formularza wnioskodawca musi wpisać swoje dane osobowe, w tym imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL. Ważne jest, aby te dane były wpisane czytelnie, najlepiej dużymi literami. Dodatkowo, podanie numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail jest opcjonalne, ale zalecane, ponieważ ułatwia to kontakt w sprawach dotyczących zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

  Wyrażenie Zgody na Udostępnienie Danych

  W dalszej części wniosku wnioskodawca musi wyrazić zgodę na przekazanie do rejestru jego danych osobowych, w tym imienia, nazwiska oraz numeru PESEL. Jest to istotny element całego procesu.

  Wybieranie Opcji Wniosku

  Wniosek umożliwia wybranie jednej z dwóch opcji: zastrzeżenie numeru PESEL lub jego cofnięcie. Wybraną opcję należy zaznaczyć, stawiając znak "X" w odpowiednim miejscu formularza.

  Zdjęcie Jak zastrzec numer PESEL? [Wzór wniosku] #1

  Wnioski Składane Przez Pełnomocników

  Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika, kuratora lub opiekuna prawnego, to odpowiednie informacje oraz dane dotyczące dokumentu tożsamości należy wprowadzić na drugiej stronie wniosku.

  Podpis i Procedury Urzędowe

  Na zakończenie procesu wnioskodawca powinien wpisać datę i miejscowość, a także złożyć własnoręczny podpis. Adnotacje urzędowe, takie jak weryfikacja tożsamości, są wypełniane przez pracownika urzędu.

  Zdjęcie Jak zastrzec numer PESEL? [Wzór wniosku] #2

  Udostępnij: