Urząd Skarbowy skontroluje konta nowożeńców!

Urząd Skarbowy planuje skontrolować konta bankowe nowożeńców, aby upewnić się, czy są oni świadomi obowiązku opodatkowania pewnych prezentów ślubnych o wyższych wartościach. Kto może spodziewać się kontroli fiskusa? Co grozi za nieopłacanie podatku?

Urząd Skarbowy skontroluje konta nowożeńców!

Wielu z nas może być nieświadomych konieczności opodatkowania pewnych prezentów ślubnych. Urząd Skarbowy może skontrolować konta nowożeńców, aby sprawdzić, czy spełniają swoje zobowiązania podatkowe.

Jakie podatki trzeba zapłacić od prezentów ślubnych?

Według aktualnych przepisów zawartych w ustawie o spadkach i darowiznach, opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej określone kwoty. Limity te różnią się w zależności od przynależności nabywcy do określonej grupy podatkowej:

Zdjęcie Urząd Skarbowy skontroluje konta nowożeńców! #1

  • 36 120 zł dla osób zaliczonych do I grupy podatkowej,
  • 27 090 zł dla osób zaliczonych do II grupy podatkowej,
  • 5733 zł dla osób zaliczonych do III grupy podatkowej.

Przyporządkowanie do danej grupy podatkowej zależy od relacji nabywcy do osoby, od której lub po której pochodzą prezenty. Należy również zsumować wartość wszystkich darowizn (prezentów) otrzymanych w ciągu 5 lat przed rokiem, w którym otrzyma się ostatni prezent.

ZOBACZ TAKŻE: Skarbówka kontroluje samotnych rodziców!

Te prezenty nie podlegają opodatkowaniu!

Należy pamiętać, że nie wszystkie prezenty ślubne podlegają opodatkowaniu. Drobne prezenty ślubne, takie jak kwiaty, alkohol, sprzęt kuchenny czy dekoracje domowe, nie podlegają opodatkowaniu. Istnieje jednak obowiązek zgłoszenia, który pojawia się po przekroczeniu ustalonego progu.

0 grupa podatkowa jest wyjątkiem

Prezenty od najbliższej rodziny, zaliczane do tzw. grupy zerowej (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ojczym, macocha itp.), są zwolnione z podatku. Oznacza to, że np. prezent od rodziców nie będzie opodatkowany.

Jeśli wartość prezentu od tej grupy przekroczy ustalony limit, zwolnienie od podatku jest możliwe, pod warunkiem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym w ciągu 6 miesięcy od otrzymania prezentu oraz przekazania darowizny na konto bankowe lub za pomocą przekazu pocztowego na adres obdarowanego. Prezenty w formie gotówki nie są zwolnione z podatku.

Jakie konsekwencje grożą za niezapłacenie podatku?

Jeśli para młoda nie zgłosi otrzymania prezentów ślubnych przekraczających limity, a jednocześnie nie uiści od nich podatku, Urząd Skarbowy może nałożyć opodatkowanie na zasadach ogólnych, według 20 procentowej skali podatkowej. Dodatkowo, Urząd Skarbowy ma prawo nałożyć na parę młodą karę pieniężną za niedotrzymanie obowiązku zgłoszeniowego.

Udostępnij: