Nowe wymogi dla rodziców chrzestnych?! Kościół stawia warunki!

Aby zostać rodzicem chrzestnym, według prawa kościelnego trzeba spełniać odpowiednie warunki. Czy te zasady zostały zmienione? Czy pojawiły się nowe warunki?

W tym roku Kościół wprowadza nowe wymogi dotyczące rodziców chrzestnych. Osoby, które decydują się na taką funkcję muszą być świadome dużej odpowiedzialności. Bycie rodzicem chrzestnym to nie tylko trzymanie dziecka podczas samego sakramentu, ale bardzo istotnym zadaniem jest współudział w procesie wychowania.

Rodzic chrzestny: warunki, które trzeba spełnić

Starając się o zostanie rodzicem chrzestnym, warunkiem koniecznym, który trzeba było spełnić do tej pory było:

 • ukończenie przynajmniej 16 lat

 • posiadać trzy sakramenty (chrzest, komunię i bierzmowanie)

 • być wierzącym i praktykującym katolikiem

Jeżeli osoba starająca się o ten statut jest uczniem dodatkowo musi uczęszczać na zajęcia religii.

W tym roku w wielu parafiach ma dojść do znacznych zmian w tym zakresie. Takie zmiany zostały wprowadzone między innymi przez biskupa płockiego Piotra Libera.

Zdjęcie Nowe wymogi dla rodziców chrzestnych?! Kościół stawia warunki! #1

Nowe zasady bycia rodzicem chrzestnym

Teraz decydując się na pełnienie tak ważnej funkcji, jak bycie rodzicem chrzestnym, trzeba spełnić dodatkowe wymogi. Są nimi dodatkowe pytania, które może zadać ksiądz osobom kandydującym do tej roli. Te pytania obejmują osobiste kwestie osób kandydujących. Ksiądz może zapytać o:

 • czy kandydaci mieszkają razem

 • czy mają sakrament małżeństwa

 • czy nie są po rozwodzie lub nie żyją w separacji

 • czy uczestniczą w mszach niedzielnych

 • czy nie podlegają karom kanonicznym

Spełnienie tych dodatkowych warunków uprawnia do uzyskania zaświadczenia, potrzebnego do bycia rodzicem chrzestnym.

ZOBACZ TAKŻE: Konflikty w związku: Jak skutecznie je rozwiązywać według psychologów?

Co to są kary kanoniczne?

Kary kanoniczne to sankcje, które Kościół Katolicki nakłada na wiernych, którzy popełniają poważne przewinienia lub łamią kanoniczne prawo kościelne.

Te kary są wyrażeniem władzy dyscyplinarnej Kościoła w celu utrzymania porządku i duchowego dobra wspólnoty. Są one często stosowane w przypadku poważnych grzechów lub naruszeń dyscypliny kościelnej.

Kary kanoniczne mogą przybierać różne formy, w tym:

 • upomnienie - formalne ostrzeżenie udzielane przez Kościół osobie, która popełniła grzech lub naruszyła dyscyplinę kościelną.

 • kara pokuty - wymaganie wykonania określonych czynności w celu naprawienia szkody spowodowanej przez grzech lub naruszenie.

 • suspendowanie - czasowe lub trwałe zawieszenie w wykonywaniu pewnych funkcji kościelnych, takich jak celebrowanie sakramentów lub nauczanie religii.

 • ekskomunika - formalne wykluczenie z udziału w życiu sakramentalnym Kościoła, co oznacza, że osoba nie może przystępować do sakramentów kościelnych.

 • interdykt - ograniczenie lub zabronienie pewnych aktywności religijnych lub uczestnictwa w sakramentach

Kary kanoniczne są stosowane zgodnie z kanonicznym prawem Kościoła Katolickiego i wymagają zwykle procesu kanonicznego, w którym oskarżony ma możliwość obrony przed zarzutami. Ich celem jest nie tylko wymierzenie sprawiedliwości, ale także nawrócenie grzeszników i ochrona dobra duchowego wspólnoty.

Udostępnij: