Pamiętaj o tym rozliczając swój PIT! Z tej ulgi można skorzystać dwukrotnie!

Od 15 lutego 2024 roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępni zeznania podatkowe, które będą możliwe do korekty, w celu uwzględnienia ulg podatkowych. O czym warto pamiętać? Z jakich ulg jeszcze można skorzystać?

Jedną z takich ulg jest ulga na korzystanie z Internetu, która umożliwia obniżenie podatku nawet o ponad 1500 złotych. Warto przeanalizować swoje zeznania podatkowe z lat poprzednich i sprawdzić, czy już skorzystaliśmy z tej ulgi w przeszłości. Jeśli zeznania zostały złożone elektronicznie, można je znaleźć w systemie e-Deklaracje na stronie internetowej KAS. Tam też znajdziemy informacje na temat wykorzystania limitu ulgi na Internet.

Na czym polega ulga internetowa?

Osoby, które ponosiły koszty związane z usługami internetowymi w okresie rozliczeniowym, mają możliwość odliczenia poniesionych wydatków w swoim corocznym rozliczeniu podatkowym. Wartością do odliczenia są koszty abonamentu. Taką ulgę mogą zastosować podatnicy składający deklaracje PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37.

Czy ulgę internetową można uzyskać co roku?

Ulga na korzystanie z Internetu jest dostępna dwukrotnie, w kolejnych dwóch latach podatkowych. Istotne jest, że nie można przerwać ciągłości odliczania ulgi.

Limit na korzystanie z Internetu

Dla wielu osób może być trudne zapamiętanie, czy już skorzystały z ulgi na Internet i czy limit został wyczerpany.

Warto zatem zweryfikować tę informację, aby nie stracić możliwości odliczenia. Aby to zrobić, należy sprawdzić załącznik PIT/O, przeglądając dokumenty z dwóch poprzednich lat.

Jeśli nie mamy dostępu do papierowej deklaracji, możemy zwrócić się do Urzędu Skarbowego o wystawienie poświadczonej kopii dokumentów.

ZOBACZ TAKŻE: 1200 złotych zamiast 800 plus na dziecko!

Jeśli deklaracja została złożona online, sprawdzenie tej informacji jest prostsze. Możemy również osobiście udać się do Urzędu Skarbowego z dowodem osobistym w celu uzyskania informacji.

Wysokość ulgi na Internet

Maksymalna kwota, jaką możemy odliczyć od podatku za opłaty za Internet, wynosi 760 zł rocznie na jedną osobę.

Jeśli nasze koszty są niższe niż 760 zł, wpisujemy dokładnie tę sumę. Jeśli są wyższe, wpisujemy 760 zł, ponieważ nie można odliczyć więcej.

Jeśli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, ważne jest, aby na dokumentach widniały dane obydwu podatników. Małżeństwo może odliczyć 1520 zł.

Zdjęcie Pamiętaj o tym rozliczając swój PIT! Z tej ulgi można skorzystać dwukrotnie! #1

Odliczenia na Internet: Jak to zrobić?

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28. W przypadku formularza PIT-37 jest to zazwyczaj sekcja VII, gdzie wpisujemy koszty uzyskania przychodów.

Aby dokonać odliczenie ulgi za Internet należy w załączniku PIT/O, w części B – „Odliczenia od dochodu”, w polu nr 27 lub 28, (w zależności, czy ulga rozliczana jest przez podatnika, czy też przez jego małżonka) wpisać kwotę możliwą do odliczenia. Bardzo ważne jest, aby faktury za internet były wystawione na osobę, która dokonuje takiego odliczenia.

Ważne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających poniesienie opłat za internet, takich jak rachunki czy umowy z dostawcą usług internetowych.

Jakie koszty można odliczyć od podatku?

Możemy również odliczyć od podatku koszty związane z korzystaniem z Internetu na telefonie komórkowym.

Jednak konieczne jest udokumentowanie poniesionych na ten cel wydatków.

Podobnie jest w przypadku posiadania pakietu usług, obejmującego na przykład telewizję i Internet. W takiej sytuacji należy podać dokładną kwotę kosztów przeznaczonych na usługę Internetu, co można znaleźć w umowie zawartej z dostawcą usług.

Udostępnij: