1200 złotych zamiast 800 plus na dziecko!

Rodzice korzystający z programu wsparcia w wysokości 800 zł mogą również skorzystać z dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości 400 zł, niezależnie od poziomu dochodów.

1200 złotych na dziecko

Aktualnie większość rodziców korzysta z programu 800 plus. JEst jednak część takich, którzy pobierają świadczenie “żłobkowe” w wysokości 400 zł przysługujące dzieciom, które uczęszczają do żłobków. Wówczas rodzice tych pociech w sumie mogą pobierać 1200 złotych bez względu na swoje zarobki, gdyż oba te świadczenie nie zawierają progów dochodowych. 

Zdjęcie 1200 złotych zamiast 800 plus na dziecko! #1

Program 800 plus

Program Rodzina 500+ (zaktualizowany do 800+) stanowi kluczowe wsparcie finansowe dla rodzin. W ramach tego programu rodziny otrzymują 800 zł na każde dziecko do 18 roku życia, niezależnie od dochodów.

Aby zapewnić ciągłość otrzymywania wsparcia, niezbędne jest złożenie wniosku na kolejny okres rozliczeniowy, który rozpoczyna się 1 czerwca 2024 roku i trwa do 31 maja 2025 roku. Zgłoszenia należy dokonać do 30 kwietnia 2024 roku.

Wniosek o świadczenie 800 plus można złożyć za pośrednictwem:

  • Mobilnej aplikacji mZUS;
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS;
  • Portalu Emp@tia;
  • Bankowości internetowej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Rusza nabór wniosków 800+!

400 zł na opiekę żłobkową

Rodzice mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego na opłacenie kosztów żłobka lub klubu dziecięcego, a także na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem niani. Aby skorzystać z tej pomocy, konieczne jest, aby placówka lub opiekun byli zarejestrowani w odpowiednim rejestrze.

To wsparcie jest dostępne głównie dla rodziców dzieci poniżej 3. roku życia.

Kryteria kwalifikacyjne

O wsparcie mogą ubiegać się rodzice wychowujący swoje pierwsze dziecko. Można również otrzymać dofinansowanie na pierwsze dziecko, jeżeli na kolejne dzieci otrzymuje się wsparcie z programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

Wsparcie przysługuje także na drugie dziecko i kolejne dzieci, które nie przekroczyły pierwszego roku życia lub mają więcej niż 35 miesięcy, pod warunkiem, że rodzice otrzymali RKO w pełnej przysługującej kwocie.

Ważne jest, że wsparcie to nie podlega kryteriom dochodowym!

Wypłata środków

Pieniądze nie są wypłacane bezpośrednio do ręki; są one przekazywane na konto placówki lub opiekuna.

Aby ubiegać się o wsparcie, wniosek należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

  • Profil zaufany w systemie ZUS;
  • Elektroniczne systemy banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
  • Elektroniczny system urzędu odpowiedzialnego za sprawy rodzinne.
Udostępnij: