Podwyżka świadczenia dla rodziców! Oni dostają więcej od marca!

Od marca 2024 roku nastąpił wzrost kwoty wypłacanego Rodzicielskiego Świadczenia Uzupełniającego, znane również jako emerytura matczyna. O ile wzrosły świadczenia dla kobiet korzystających z tego programu? Jakie kryteria należy spełnić, by otrzymać Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające?

Program Mama 4 plus: Wzrost świadczeń od marca

Wysokość Rodzicielskiego Świadczenia Uzupełniającego, w ramach inicjatywy Mama 4 plus, uległa zwiększeniu od miesiąca marca. Świadczenie to, które teraz osiąga maksymalną wysokość 1780,96 zł brutto, równowartość minimalnej emerytury, jest adresowane do matek, które nie mogły podjąć pracy lub zrezygnowały z niej, by poświęcić się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci. Co jednak z matkami posiadającymi co najmniej czworo dzieci, które jednocześnie są uprawnione do otrzymywania emerytury? Takie osoby również mogą skorzystać z wsparcia programu Mama 4 plus w formie dodatku uzupełniającego.

Dla przykładu, jeżeli kobieta otrzymuje obecnie emeryturę w wysokości 1100 zł brutto, to dodatek uzupełniający przyznany zostanie w wysokości 680,96 zł brutto.

Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające adresowane jest do matek, które zdecydowały się na rezygnację z kariery zawodowej lub nie podjęły pracy zawodowej, by móc skupić się na wychowaniu minimum czwórki dzieci. Program ten kierowany jest również do kobiet z uprawnieniami emerytalnymi, lecz otrzymujących niskie świadczenia. Osiągnięcie 60. roku życia jest niezbędnym warunkiem do uzyskania prawa do świadczenia Mama 4 plus.

Zdjęcie Podwyżka świadczenia dla rodziców! Oni dostają więcej od marca! #1

Jak otrzymać świadczenie?

Aby móc ubiegać się o świadczenie, konieczne jest złożenie stosownego wniosku - świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Program przewiduje także możliwość otrzymania Rodzicielskiego Świadczenia Uzupełniającego przez ojców wychowujących co najmniej czworo dzieci, pod warunkiem, że ukończyli 65. rok życia i sami zajmowali się dziećmi z powodu braku możliwości zrobienia tego przez matkę.

Warto zaznaczyć, że w grudniu 2022 roku wśród odbiorców Rodzicielskiego Świadczenia Uzupełniającego niemal całkowitą większość, 99,9%, stanowiły kobiety, a jedynie 0,1% to mężczyźni.

 

Udostępnij: