Będą wyższe emerytury dla owdowiałych?! Kwoty mogą sięgać 10 tysięcy złotych!

Jednym z najtrudniejszych wydarzeń, jakie możemy przeżyć w życiu to utrata współmałżonka. Oprócz ogromnego obciążenia emocjonalnego, często pojawiają się także trudności finansowe. Na szczęście, projekt ustawy mającej na celu wsparcie osób w takiej sytuacji został już opracowany. Nowe świadczenie, czyli renta wdowia, przewiduje się, że wejdzie w życie jeszcze w tym roku. W jaki sposób osoby dotknięte stratą współmałżonka mogą skorzystać z tego wsparcia? Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać rentę wdowią?

Utrata współmałżonka to przeżycie, które nie tylko niesie ogromny żal i trudności emocjonalne, ale także często prowadzi do wyzwań finansowych. Dla wielu osób owdowiałych, szczególnie tych w podeszłym wieku, utrata partnera życiowego oznacza również zmniejszenie dochodu oraz obawy o przyszłość finansową.

Renta wdowia: kto może skorzystać?

Renta wdowia ma na celu wsparcie osób pozostających samotnie po śmierci współmałżonka, w szczególności w związku z kosztami utrzymania, które dotychczas były dzielone pomiędzy oboje małżonków.

Według projektu ustawy, nowe świadczenie będzie dostępne dla wszystkich, którzy mieli prawo do renty lub emerytury w ZUS, KRUS, wojskowej, policyjnej lub na podstawie Karty Nauczyciela.

Osoby starające się o rentę wdowią będą musiały spełnić pewne kryteria.

ZOBACZ TAKŻE: Alimenty podwyższone o 100%?! Rząd podjął decyzję w tej sprawie!

Świadczenie to będzie przysługiwać jedynie osobom, które osiągnęły wiek 50 lat oraz w ciągu pięciu lat od śmierci współmałżonka straciły zdolność do pracy.

Ustawa przewiduje także możliwość uzyskania renty wdowiej przez osoby zajmujące się wychowywaniem co najmniej jednego dziecka, które ma prawo do renty rodzinnej, lub opieką nad dzieckiem niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania.

Od kiedy renta wdowia wejdzie w życie?

Nowe przepisy dotyczące renty wdowiej mają wejść w życie jeszcze w 2024 roku, jednakże od momentu zatwierdzenia przepisów do ich faktycznego wdrożenia może minąć kilka dodatkowych miesięcy. Przewiduje się, że renta wdowia może zacząć obowiązywać najwcześniej w okresie wakacji, a być może nawet po ich zakończeniu.

Renta wdowia będzie przyznawana dożywotnio, chociaż istnieje pewien wyjątek. Jeśli osoba otrzymuje to świadczenie z powodu opieki nad dziećmi lub wnukami, będzie ono przyznawane do chwili ukończenia przez nie 16. roku życia (lub 18. roku życia, jeśli kontynuują naukę).

Jaka będzie wysokość tego świadczenia?

Osoby kwalifikujące się do renty wdowiej będą miały możliwość wyboru bardziej korzystnego spośród swojego własnego świadczenia emerytalnego lub świadczenia współmałżonka. Dodatkowo, będą mogły dodać do tego 50% kwoty świadczenia, z którego zdecydują się zrezygnować.

Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kobiety po śmierci męża mają prawo zachować swoją emeryturę lub zrezygnować z niej na rzecz renty rodziny (w wysokości 85% emerytury męża). Jednak, według wyjaśnień polityków, renta wdowia może być wprowadzona stopniowo, umożliwiając stopniowe dostosowanie się do docelowej kwoty świadczenia.

Zdjęcie Będą wyższe emerytury dla owdowiałych?! Kwoty mogą sięgać 10 tysięcy złotych! #1

Projekt ustawy przewiduje również pewne limity. Zgodnie z nimi, wysokość renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności średniej miesięcznej emerytury w Polsce, co obecnie wynosi około 3500 złotych.

Limity będą się zmieniać wraz ze średnią kwotą wypłacanych świadczeń emerytalnych, co może oznaczać, że osoby korzystające z renty wdowiej będą mogły otrzymać nawet ponad 10 tysięcy złotych brutto, biorąc pod uwagę bieżące wysokości emerytur.

Udostępnij: