Dotacje na wakacje dla seniorów! Dofinansowanie może wynieść nawet 3 tysiące złotych!

Emerytury Polaków często nie wystarczają na pokrycie wszystkich potrzeb. Wiele osób starszych ma trudności z codziennym funkcjonowaniem, gdy większość środków finansowych jest przeznaczana na leki, żywność i opłaty za mieszkanie. Dla wielu seniorów wakacje wydają się luksusem poza zasięgiem, ale istnieje wsparcie finansowe, które może zmienić tę sytuację. W jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie?

Środki na wczasy dla seniora

Jedną z form wsparcia finansowego dla seniorów są wczasy pod gruszą. To forma wsparcia dla emerytowanych pracowników i rencistów, którzy pragną skorzystać z urlopu, ale ich środki finansowe są ograniczone.

Świadczenie to stanowi dopłatę do wypoczynku organizowanego przez pracownika na własny koszt, którego koszty można pokryć z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Aby skorzystać z dofinansowania, należy złożyć odpowiedni wniosek w swojej firmie, dołączając oświadczenie o sytuacji materialnej.

ZOBACZ TAKŻE: Dodatkowe świadczenia do emerytury?! Warto złożyć ten dokument!

Ważne jest, aby dokumenty były złożone miesiąc przed planowanym urlopem.

Wysokość świadczenia zależy od decyzji pracodawcy i nie może przekroczyć kwoty odpisu podstawowego na ZFŚS, która w roku 2024 wynosi 2417,14 zł dla firm zatrudniających osoby pracujące, 3222,86 zł w przypadku pracowników pracujących w warunkach szczególnych oraz 322,29 zł dla pracowników młodocianych w pierwszym roku nauki, 386,74 zł w drugim roku nauki i 451,20 zł w trzecim roku nauki.

Dodatkowe środki z PFRON

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oferuje możliwość dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych.

Turnus taki to zorganizowana forma rehabilitacji zawodowej i społecznej, połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę ogólnej sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

Aby skorzystać z dofinansowania, konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie turnusu w PFRON.

Dodatkowo wymagane będzie skierowanie na turnus od lekarza pierwszego kontaktu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności oraz oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie.

Zdjęcie Dotacje na wakacje dla seniorów! Dofinansowanie może wynieść nawet 3 tysiące złotych! #1

Wszystkie dokumenty mogą być złożone droga elektroniczną.

Kto może skorzystać z takiego dofinansowania?

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego z PFRON może być przyznane osobie spełniającej kilka warunków.

Osoba ta musi posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

Ponadto, musi także spełniać kryterium dochodowe. Ważne jest również, że dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania z PFRON, osoba niepełnosprawna ma 30 dni na wybór turnusu i poinformowanie PCPR o swojej decyzji.

Warto zauważyć, że w niektórych przypadkach dofinansowanie może być przyznane także na pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej podczas turnusu.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane ze środków PFRON odbywają się jedynie na terenie Polski i trwają co najmniej 14 dni.

Dofinansowanie udzielane przez PFRON mieści się w granicach od 18% do 27% kosztów turnusu. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności oraz przeciętnego wynagrodzenia.

Ceny turnusów rehabilitacyjnych zaczynają się od około 1400 zł, co oznacza, że wyjazd wraz z dofinansowaniem staje się bardziej dostępny finansowo. Na rynku można również znaleźć droższe oferty, których cena zależy od wielu czynników, takich jak pora roku, lokalizacja i standard pobytu.

Dodatkowe środki z Unii Europejskiej

Seniorzy mogą skorzystać z programu Europe Senior Tourism, inicjatywy rządu Hiszpanii wspieranej przez Unię Europejską. Program ten jest przeznaczony dla osób powyżej 55. roku życia i obejmuje dofinansowanie kosztów podróży, transferu z lotniska, opieki polskiego rezydenta oraz zakwaterowania w hotelu.

Ciekawą możliwością jest również możliwość zabrania osoby towarzyszącej jako opiekuna, co może być istotne dla wielu osób.

Warto jednak pamiętać, że oferta Europe Senior Tourism jest dostępna tylko w okresie od października do maja.

Udostępnij: