Zmiany w świadczeniu 800 plus?! Nie wszyscy otrzymają to wsparcie!

Jak podaje serwis gazetaprawna.pl, świadczenie 800 plus, które dotychczas otrzymywali wszyscy rodzice w Polsce bez względu na dochody, będzie miało zmienione zasady w 2025 roku. Istnieje grupa osób, która straci możliwość kontynuowania otrzymywania tego świadczenia. Kto zostanie objęty tym ograniczeniem?

Świadczenie 800 plus,to program wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi w Polsce. Polega on na wypłacie świadczenia w wysokości 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny. Te zasady maja ulec zmianie już w 2025 roku.

Zmiany w świadczeniu 800 plus

Według projektu nowelizacji tzw. specustawy ukraińskiej, świadczenie 800 plus w 2025 roku będzie powiązane z obowiązkiem szkolnym.

ZOBACZ TAKŻE: Nawet 3 tysiące złotych na majówkę od pracodawcy?! Kto może skorzystać?

To samo dotyczyć będzie wypłaty świadczenia w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną z programu „Dobry Start”.

Nowe przepisy zakładają, że świadczenia te będą przysługiwać tylko rodzicom, których dzieci realizują obowiązek przygotowania przedszkolnego lub uczęszczają do szkoły.

Oznacza to, że świadczenia zostaną wstrzymane dla tych, których dzieci nie są objęte obowiązkiem nauki, chyba że są one zbyt młode lub ich obowiązek nauki został odroczony.

Nowelizacja będzie rozpatrywana na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Kto może utracić 800 plus?

Świadczenie 800 plus nie będzie przysługiwać obywatelom Ukrainy, których dzieci uczą się zdalnie w szkole ukraińskiej.

Taka zmiana wynika z projektu nowelizacji tzw. specustawy ukraińskiej, który zakłada, że wypłata tego świadczenia będzie związana ze spełnianiem obowiązku szkolnego w Polsce.

W praktyce oznacza to, że świadczenie będzie przysługiwało jedynie tym Ukraińcom, których dzieci uczestniczą w polskich placówkach edukacyjnych i realizują obowiązek nauki lub przygotowania przedszkolnego.

Zdjęcie Zmiany w świadczeniu 800 plus?! Nie wszyscy otrzymają to wsparcie! #1

Aktualnie zgodnie z przepisami istnieje możliwość realizacji obowiązku nauki w szkole ukraińskiej online, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia przez rodziców w odpowiedniej gminie zamieszkania.

Niemniej jednak niewielu rodziców korzysta z tej opcji, co sprawia, że nie jest znana dokładna liczba dzieci z Ukrainy, które nie uczęszczają do szkół ani w Polsce, ani na Ukrainie.

Kiedy zmiany zostaną wprowadzone w życie?

Zgodnie z nowymi przepisami, ZUS będzie sprawdzać uczęszczanie dzieci obywateli Ukrainy do polskich placówek oświatowych za pomocą systemu informacji oświatowej.

Jeśli dziecko nie zostanie odnotowane w bazie danych, wypłata świadczenia 800 plus zostanie wstrzymana.

Nowe zasady będą obowiązywać od 1 czerwca 2025 roku, co oznacza, że dotychczasowe przepisy będą stosowane do okresu świadczeniowego rozpoczynającego się 1 czerwca 2024 roku.

Udostępnij: