Nawet 3 tysiące złotych na majówkę od pracodawcy?! Kto może z tego skorzystać?

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mogą liczyć na wyjątkowy dodatek finansowy przeznaczony na relaks i wypoczynek podczas majówki. Niektórzy nawet mogą otrzymać dodatkowe 3 tysiące złotych od pracodawcy. Jak zatem można ubiegać się o to dofinansowanie?

Pracownicy mogą liczyć na wsparcie finansowe na wypoczynek dzięki ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, który jest obligatoryjnym budżetem w instytucjach pracy sektora publicznego. Obejmuje to wszystkie instytucje publiczne, takie jak sądy, policja, itp. Ponadto, ten sam obowiązek dotyczy pracodawców zatrudniających więcej niż 50 pracowników.

Dofinansowanie do wypoczynku

Program "wczasy pod gruszą" stanowi prawdziwe wybawienie finansowe dla wielu pracowników. Dzięki Zakładowemu Funduszowi Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), pracodawcy mogą dofinansować urlopy swoich pracowników. Co istotne, środki te nie są przeznaczone wyłącznie na tradycyjne wakacyjne wyjazdy, lecz mogą być wykorzystane na dowolną formę wypoczynku. Jest to doskonała okazja, aby trochę się zrelaksować, nie martwiąc się nadmiernie o stan finansów.

ZOBACZ TAKŻE: Dodatkowe świadczenia do emerytury?! Wystarczy złozyć ten dokument!

Czy każdy może skorzystać z tej formy wsparcia?

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), trzeba spełniać pewne warunki. Nie każdy automatycznie się kwalifikuje do tej formy wsparcia. Wymagane warunki obejmują:

  • pracę w firmie, która posiada ustanowiony ZFŚS

  • zatrudnienie w firmie z minimum 20 pracownikami (w przeliczeniu na pełne etaty), jeśli w zakładzie działa związek zawodowy, lub 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), jeśli brak jest związku zawodowego

  • osoby zatrudnione w jednostkach budżetowych lub samorządowych zakładach budżetowych mają prawo do wsparcia niezależnie od liczby pracowników

W jaki sposób można otrzymać dodatkowe pieniądze?

Aby skorzystać z dodatkowych środków na majówkę, pracownik musi złożyć wniosek wraz z oświadczeniem dotyczącym swojej sytuacji majątkowej. Te dokumenty są niezbędne do obliczenia wysokości dodatkowego wsparcia na czas wypoczynku.

Zdjęcie Nawet 3 tysiące złotych na majówkę od pracodawcy?! Kto może z tego skorzystać? #1

Jaką wysokość środków można otrzymać?

Według wyliczeń serwisu o2.pl, średnia kwota dopłaty wynosi około 2417,14 zł, natomiast maksymalne wsparcie może sięgać 3222,86 zł dla pracowników, którzy wykonują obowiązki w specjalnych warunkach.

Warto zaznaczyć, że pracodawca nie ma prawa weryfikować, w jaki sposób pracownik wykorzystał otrzymane pieniądze, a zatem nie ma konieczności dokumentowania swoich wydatków.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Proces aplikacyjny może być różny w zależności od przedsiębiorstwa, jednak zazwyczaj obejmuje on:

  • zebranie dokumentów potwierdzających sytuację materialną i rodzinna pracownika

  • wypełnienie wniosku o dofinansowanie na czas urlopu

  • złożenie wniosku w dziale HR lub bezpośrednio u osoby odpowiedzialnej za zarządzanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w firmie

Udostępnij: