800 plus nie dla wszystkich?! Kto otrzyma połowę świadczenia?

Termin na składanie wniosków o 800 plus minął ostatniego kwietnia. Jeśli ktoś nie dokonał złożenia stosownych dokumentów, nie będzie miał ciągłości wypłaty tego świadczenia. Niektóre osoby otrzymają to wsparcie tylko w połowie. Kto dostanie 400 plus zamiast 800 plus?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że okres na złożenie wniosku na świadczenie 800 plus minął z końcem kwietnia. Był to czas, aby zachować ciągłość wypłat na kolejny okres rozliczeniowy. Od 1 czerwca obowiązuje nowy czas na wypłatę tego wsparcia finansowego dla rodzin. Potrwa on do końca maja 2025 roku.

Co jeśli ktoś nie złożył wniosku w terminie?

Jeśli osoba korzystająca z obecnego świadczenia złoży wniosek o program 800 plus po kwietniu, musi liczyć się z przerwą w wypłatach.

Wniosek złożony w maju oznacza, że środki zostaną przelane najpóźniej do 31 lipca, co oznacza, że w czerwcu nie otrzyma ona świadczenia.

ZOBACZ TAKŻE: Pilne ostrzeżenie! Rządowa agencja przestrzega osoby korzystające z BLIKA!

Niemniej jednak, ZUS w lipcu przekaże wyrównanie za czerwiec wraz z lipcowym przelewem.

Tłumaczy to rzeczniczka ZUS Beata Kopczyńska:

Gdy wniosek będzie złożony do końca maja, wówczas pieniądze trafią do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec. Natomiast do 31 sierpnia zostaną wypłacone świadczenia dla wniosków złożonych w czerwcu – mówi Kopczyńska

Czy 800 plus może przepaść?

Jeśli ktoś zdecyduje się złożyć wniosek o program 800 plus dopiero w lipcu, oznacza to, że środki zostaną wypłacone przez ZUS dopiero we wrześniu, a wyrównanie będzie dotyczyć tylko od lipca.

W rezultacie osoba taka straci możliwość otrzymania pierwszego świadczenia w nowym okresie rozliczeniowym w wysokości 800 zł.

Podobnie, jeśli wniosek zostanie złożony w sierpniu, środki zostaną wypłacone do 31 października, jednak bez dodatkowego świadczenia 800 plus za czerwiec i lipiec.

Kto otrzyma tylko połowę świadczenia?

Niektóre rodziny, mimo przestrzegania wszystkich terminów, mogą otrzymać świadczenie 800 plus pomniejszone o połowę.

Dotyczy to sytuacji, gdy rodzice wychowują dziecko w ramach opieki naprzemiennej.

Zdjęcie 800 plus nie dla wszystkich?! Kto otrzyma połowę świadczenia? #1

ZUS wskazuje, że w takim przypadku każdy z rodziców otrzymuje po równo - czyli 400 zł świadczenia na dziecko.

Jeśli rodzice, którzy się rozwodzą, nie ustalili, kto ma złożyć wniosek o świadczenie dla dziecka, może się zdarzyć, że obydwoje złożą oddzielne wnioski. W rezultacie może wystąpić sytuacja, w której na jedno dziecko wpłynie więcej niż jeden wniosek, często zawierające sprzeczne lub błędne dane, np. dotyczące numeru PESEL dziecka. W takich przypadkach urzędnicy ZUS kontaktują się z wnioskodawcami, aby wyjaśnić sytuację.

Gdy zaczynamy sprawdzać, wtedy okazuje się, że np. rodzice lub opiekunowie złożyli po kilka wniosków na to samo dziecko, często ze sprzecznymi danymi. W niektórych wnioskach występują również błędy w numerze PESEL dziecka - tłumaczy Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego oddziału ZUS

Udostępnij: