Nowe świadczenie z ZUS 1700 zł dla każdego!? Koniec 800 plus, trzynastek i czternastek?

Pojawiła się propozycja na wprowadzenie nowego świadczenia z ZUS. Miałoby ono zastąpić dotychczasowe świadczenia i być przeznaczone dla wszystkich Polaków. Chodzi o wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego. Czy to oznacza, że programy takie jak 500 plus, trzynasta emerytura i czternasta pensja zostaną zlikwidowane?

Pomysł na zastąpienie tych świadczeń jednym jednolitym zasiłkiem dla wszystkich obywateli, czyli bezwarunkowym dochodem podstawowym, budzi coraz większe zainteresowanie. Na ten moment nie wiadomo, jak dokładnie miałoby to wyglądać. Ale taka propozycja zmian jest rozważana.

Program zmniejszania nadmiernego deficytu

Polska dołączyła do grupy państw podlegających unijnej polityce redukcji nadmiernego deficytu. Głównym celem tej procedury jest zredukowanie zadłużenia poprzez cięcia wydatków publicznych, w tym świadczeń socjalnych, takich jak 800 plus, trzynasta i czternasta pensja.

ZOBACZ TAKŻE: Ważne zmiany w 800 Plus i Dobry Start! Ci rodzice stracą pieniądze!

Wśród krajów objętych tym procesem znalazły się także Czechy, Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, Węgry oraz Malta.

W odpowiedzi na te zmiany, pojawił się obywatelski projekt proponujący wprowadzenie jednorazowego zasiłku w wysokości 1700 zł dla każdego mieszkańca, jako zastępstwo dla dotychczasowych programów wsparcia.

Bezwarunkowy dochód podstawowy

BDP (Bezwarunkowy Dochód Podstawowy) jest modelem finansów publicznych, który przewiduje przyznanie każdemu obywatelowi określonej kwoty pieniędzy niezależnie od jego sytuacji materialnej czy zawodowej.

Jego celem jest zapewnienie minimalnych warunków egzystencji. W Polsce temat ten wraca regularnie od kilku lat.

Zwolennicy BDP są zdania, że wprowadzenie tego rozwiązania poprawiłoby jakość życia obywateli, zwiększyło aktywność zawodową oraz zmniejszyło ubóstwo.

Zdjęcie Nowe świadczenie z ZUS 1700 zł dla każdego!? Koniec 800 plus, trzynastek i czternastek? #1

Wkrótce w Sejmie może pojawić się obywatelski projekt ustawy w tej sprawie, który proponuje zastąpienie obecnych świadczeń jednym jednolitym zasiłkiem dla każdego mieszkańca.

Pilotażowy projekt w Polsce

W Polsce rozważa się pilotażowy program wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego, finansowany z funduszy KPO.

Entuzjaści tego pomysłu twierdzą, że koszty mogą być minimalne, ponieważ eliminacja biurokracji związanej z programami jak 800 plus czy dodatkowe wypłaty trzynastych i czternastych emerytur pozwoli na efektywne zarządzanie.

Stałe dochody dla każdego mogą pobudzić gospodarkę, zwiększając popyt na produkty i usługi, jednak wprowadzenie BDP na szeroką skalę wymagałoby przeprowadzenia reformy systemu podatkowego.

Udostępnij: