znak cytatu Tender is the night.

Inne

znak cytatu Tu spoczywa ten, czyje imię pisane było na wodzie.

Inne

znak cytatu Piękno jest prawdą, prawda pięknem! –
oto co wiesz na ziemi i co wiedzieć trzeba.

Natura