znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Musisz sobie przyswoić to, czego nauczyłeś się w szkole, i zastosować to w prawdziwym życiu

Sentencje łacińskie

znak cytatu Tempus edax rerum, tuque, invidiosa vetustas, omnia destruitis, vitiataque dentibus aevi paulatim lenta consumitis omnia morte.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Dum vivimus, vivamus - kiedy żyjemy, żyjmy naprawdę, cieszmy się każdym dniem, nie marnujmy czasu, bo życie jest krótkie a sztuką jest umiejętność korzystania z życia.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Veni, vidi, vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Miłość zwycięża wszystko, zatem ulegnijmy zwycięstwu miłości. Przyjazń to jedna dusza zamieszkująca dwa ciała.

Sentencje łacińskie

znak cytatu "Semper invalidus qui multum sibi patiendum putat, ut auro plus debemus qui post aurum nihil putat esse pretiosius."

Sentencje łacińskie

znak cytatu Herba semper viridior est in alieno horto. Nomen est omen. Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo. Festina lente. Veritas vos liberabit.

Sentencje łacińskie

znak cytatu "Per aspera ad astra. Perfer et obdura, dolor hic tibi proderit olim. Serenus esto." To znaczy: "Przez ciernie do gwiazd. Wytrwaj i znoś, ten ból ci kiedyś posłuży. Bądź pogodny."

Sentencje łacińskie

znak cytatu Homo sum, humani nihil a me alienum puto - Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, ale dla życia uczymy się. Prawdziwa edukacja jest nie tylko zdobywaniem znaków, ale także rozwijaniem mądrości i zrozumieniem, jak żyć.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cogito, ergo sum. Czyli myślę, więc jestem. Jest to symbol filozoficznej doktryny Rene Descartesa, podkreślającej autonomię i niezależność człowieka, zdolnego do poznawania rzeczywistości dzięki sile własnego umysłu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Veritatem dies aperit. Verum enim ipsum natura, non hominum inscitia aut stultitia, in aperto est.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie jest szczęśliwy ten, kto posiada więcej, lecz ten, kto mniej potrzebuje. Nie potrafi być nadmiaru, kiedy mało jest wystarczające.

Sentencje łacińskie
NASTĘPNA STRONA