Rozwód w Polsce to nie pestka. „Kobiety są bardziej przebiegłe od mężczyzn”

Eliza Kuna, adwokatka i twórczyni podcastu Prawologia opisała, jak często przebiegają rozwody w Polsce. Choć często przebiegają polubownie i małżonkowie dogadują się w wielu kwestiach, często sprawy są dużo bardziej skomplikowane.

Rozwód jest trudnym i emocjonalnym wyzwaniem dla wszystkich zaangażowanych stron, zwłaszcza jeśli w związku są dzieci. W Polsce procedura rozwodowa jest uregulowana przepisami prawa rodzinnego i jest skomplikowanym procesem, który może różnić się w zależności od indywidualnych okoliczności i umowy między stronami.

Procedura rozwodu w Polsce jest regulowana przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz Kodeks Postępowania Cywilnego. Proces rozwodowy może być złożony i czasochłonny, obejmujący takie kwestie jak podział majątku, ustalenie alimentów, a przede wszystkim - określenie opieki nad dziećmi.

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, zasada przeważającej roli matki w sprawach związanych z opieką nad dziećmi jest wciąż powszechnie stosowana. Według danych statystycznych, w większości przypadków to matki otrzymują opiekę nad dziećmi po rozwodzie. W Polsce obowiązuje zasada, że opieka nad dziećmi powinna być sprawowana przez jednego z rodziców, zwłaszcza w przypadku małych dzieci. Zazwyczaj jest to matka, która otrzymuje prawo do opieki nad dziećmi, a ojciec ma prawo do widzeń i kontaktów z dziećmi.

Jednak warto zauważyć, że w ostatnich latach można zaobserwować pewne zmiany w podejściu sądów do tej kwestii. Coraz częściej przyznaje się ojcom prawo do równorzędnego sprawowania opieki nad dziećmi, zwłaszcza w przypadku, gdy są oni aktywnie zaangażowani w życie swoich dzieci i spełniają swoje obowiązki rodzicielskie. Wiele zależy od indywidualnych okoliczności i argumentów przedstawionych przez strony postępowania rozwodowego.

Statystyki w Polsce pokazują, że liczba rozwodów w kraju wciąż rośnie. Wzrost liczby rozwodów może być związany z wieloma czynnikami, takimi jak zmiany społeczne, kulturowe i ekonomiczne, które wpływają na związki małżeńskie.

Warto w tym miejscu jednak podkreślić, że każda sprawa rozwodowa jest indywidualna i może różnić się w zależności od okoliczności. Procedura rozwodowa może być trudna zarówno emocjonalnie, jak i finansowo. Dlatego ważne jest, aby skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika i psychologa, aby upewnić się, że prawa i interesy wszystkich zaangażowanych stron, w tym dzieci, są odpowiednio chronione.

Jak wyglada rozwód w Polsce?

Adwokatka prowadząca m.in. sprawy rodzinne i twórczyni podcastu Prawologia opisała w wywiadzie dla Onet.pl, jak z jej perspektywy wygląda przebieg spraw rozwodowych w Polsce. Eliza Kuna przyznała, że od czasów kiedy zaczela studiować, skala rozwodów drastycznie wzrosła.

Dziś skala rozwodów rośnie lawinowo, a wiadomo też, że coraz więcej ludzi żyje w związkach nieformalnych. Mimo to, według statystyk GUS, co trzecie małżeństwo się rozpada, a w dużych miastach takich jak Warszawa, czy np. Szczecin (zachodniopomorskie wiedzie prym w rozwodach, co może wynikać z rozłączenia, pracy w Niemczech) rozpada się co drugie małżeństwo.

Adwokatka zwróciła uwagę także na to, jak często wygląda rozwód, podczas którego rodzice walczą o opiekę nad dziećmi.

Tu widać ogromną zmianę. Walki o dzieci są tak bezpardonowe i tak krwawe, że aż trudno sobie wyobrazić jak absurdalne sytuacje dzieją się w domach ludzi kulturalnych, wykształconych, bez nałogów.

Pierwsza rzecz to nadal występuje dyskryminacja ojców. Oni często czują się jak bankomaty. I sam fakt przyznania ojcu poszatkowanych kontaktów dwa dni w tygodniu i co drugi weekend powoduje, że mężczyźni czują się rodzicami drugiej kategorii. Bo teoretycznie opiekują się dzieckiem 12 dni w miesiącu, a i tak muszą płacić alimenty. To wszystko sprawia, że ojcowie coraz częściej walczą o to, żeby zostać opiekunami pierwszoplanowymi albo wnoszą o opiekę naprzemienną.

Walką o opiekę nad dziećmi, zwykle odbija się na ich zdrowiu psychicznych i emocjach.

Ludzie nie potrafią się zatrzymać. I potem okazuje się, że ktoś wygrał opiekę naprzemienną, ale dziecko psychicznie i emocjonalnie jest w innym miejscu, bo ma 13 lat i widzi, że rodzice od trzech lat ze sobą walczą.

 

Oczywiście, nie dalej jak tydzień temu był u mnie klient, który przechodził z żoną przez ciężki rozwód. Obecnie dzieci są pod opieką poradni psychologicznej. Jedno ma zaburzenia lękowe, a drugie depresję i nie chodzi do szkoły. Oczywiście nie da się z całą pewnością stwierdzić, że to efekt ciągnącej się latami sprawy rozwodowej, ale widzę częstą korelację problemów emocjonalnych dzieci z dramatycznymi rozstaniami rodziców.

Eliza Kuna zdradziła, kto częściej składa rozwód i po czyjej stronie zwykle jest wina.

Statystyki mówią, że pozew najczęściej składają kobiety. To około trzech czwartych przypadków. Ale to wynika też z tego, że kobiety są szybsze, jeśli chodzi o formalne kwestie. Mają większy interes w tym. A ponieważ dzieci najczęściej mieszkają z nimi, potrzebują szybkiego zabezpieczenia alimentów. Dlatego im bardziej zależy, żeby sformalizować rozwód.

Natomiast wyłączna wina częściej jest po stronie mężczyzny. Przesłankami do winy jest najczęściej zdrada i przemoc, to mężczyźni częściej dopuszczają się przemocy, natomiast nie jestem w stanie ocenić, jak naprawdę jest ze zdradą.

Mam zakończonych ponad dwa tysiące spraw rozwodowych i rodzinnych, i powiedziałabym, że kobiety są bardziej przebiegłe. Lepiej się ukrywają, trudniej je złapać na relacji pozamałżeńskiej, kasują SMS-y, zmieniają hasła. Mężczyźni są bardziej niefrasobliwi, wydaje im się, że nikt ich nie nakryje, nie pilnują się.

Cały wywiad z Elizą Kuną na stronie Onet.pl

Udostępnij: