Jesteś dzieckiem alkoholika? Kilka cech, które będziesz nosił w sobie do końca życia

Alkoholizm to wyjątkowo ciężka choroba, na którą cierpi miliony osób na świecie. Chociaż utarło się, że alkoholik to najczęściej tzw. żul spod sklepu, wielu alkoholików na co dzień ma rodziny i dzieci. Osoby, które spędziły swojej życie w otoczeniu osób cierpiących na to uzależnienie, do końca życia zmagać się mogą z licznymi traumami.

 

Dzieci z rodzin, które dotknięte są chorobą alkoholową, wychowywane są w sposób negatywnie wpływający na ich zdrowie psychiczne, jak i fizyczne oraz ogólny proces rozwoju. Najczęściej alkohol wzbudza wśród rodzica zmagającego się z uzależnieniem zachowania agresywne. Osoba taka zaniedbuje swoje dziecko i nie zważa na jego potrzeby. Warto zaznaczyć, że choroba alkoholowa to nie tylko problem samego alkoholika, ale także jego bliskich, w tym rodziny, dzieci i najbliższego otoczenia. Ogromna ilość dzieci, które wychowywały w środowisku dysfunkcyjnym, gdzie pierwsze skrzypce w domu grał alkohol, w dorosłym życiu cierpi na syndrom DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików).

Cechy, które nosi w sobie dziecko alkoholika

 

- życie w ciągłym napięciu i stresie – życie z alkoholikiem nie jest łatwe. Brak pewności, reguł, przejętych standardów, rodzi się z braku przewidywania tego, co ma się wydarzyć. Stany te wywołują u dziecka alkoholika poczucie braku stabilności, które w późniejszym czasie zamieniają się w brak kontroli nad własnym życiem,

- brak kontroli nad emocjami – dziecko alkoholika, które przez lata wychowywało się dysfunkcyjnej rodzinie w dorosłym życiu, funkcjonuje w ciągłej niepewności. Gdy osobie tej udaje się osiągnąć stabilizacje, zaczyna wierzyć w to, że na to nie zasługuje, odrzucając ją od sobie. Boi się zmian, gdyż to z jej doświadczenie nie przynosiło nic dobrego,

- chorobliwa lojalność - często dorosłe już dziecko alkoholika, angażuje się w toksyczne związki z osobami, które także mają problem z uzależnieniem. Wynikać to może z wychowania się w rodzinie alkoholowej. W dorosłym życiu osoby takie przejawiają nadmierną lojalność i oddanie, stajać się „łatwym celem”.

Woman home photo created by Racool_studio - www.freepik.com
Udostępnij: