Alkoholizm to wyjątkowo ciężka choroba, na którą cierpi miliony osób na świecie. Chociaż utarło się, że alkoholik to najczęściej tzw. żul spod sklepu, wielu alkoholików na co dzień ma rodziny i dzieci. Osoby, które spędziły swojej życie w otoczeniu osób cierpiących na to uzależnienie, do końca życia zmagać się mogą z licznymi traumami.

Dzieci z rodzin, które dotknięte są chorobą alkoholową, wychowywane są w sposób negatywnie wpływający na ich zdrowie psychiczne, jak i fizyczne oraz ogólny proces rozwoju. Najczęściej alkohol wzbudza wśród rodzica zmagającego się z uzależnieniem zachowania agresywne. Osoba taka zaniedbuje swoje dziecko i nie zważa na jego potrzeby. Warto zaznaczyć, że choroba alkoholowa to nie tylko problem samego alkoholika, ale także jego bliskich, w tym rodziny, dzieci i najbliższego otoczenia. Ogromna ilość dzieci, które wychowywały w środowisku dysfunkcyjnym, gdzie pierwsze skrzypce w domu grał alkohol, w dorosłym życiu cierpi na syndrom DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików).

Cechy, które nosi w sobie dziecko alkoholika

- życie w ciągłym napięciu i stresie – życie z alkoholikiem nie jest łatwe. Brak pewności, reguł, przejętych standardów, rodzi się z braku przewidywania tego, co ma się wydarzyć. Stany te wywołują u dziecka alkoholika poczucie braku stabilności, które w późniejszym czasie zamieniają się w brak kontroli nad własnym życiem,

- brak kontroli nad emocjami – dziecko alkoholika, które przez lata wychowywało się dysfunkcyjnej rodzinie w dorosłym życiu, funkcjonuje w ciągłej niepewności. Gdy osobie tej udaje się osiągnąć stabilizacje, zaczyna wierzyć w to, że na to nie zasługuje, odrzucając ją od sobie. Boi się zmian, gdyż to z jej doświadczenie nie przynosiło nic dobrego,

- chorobliwa lojalność - często dorosłe już dziecko alkoholika, angażuje się w toksyczne związki z osobami, które także mają problem z uzależnieniem. Wynikać to może z wychowania się w rodzinie alkoholowej. W dorosłym życiu osoby takie przejawiają nadmierną lojalność i oddanie, stajać się „łatwym celem”.

Woman home photo created by Racool_studio - www.freepik.com
Udostępnij:

Sklep