Kiedy dzieci muszą płacić alimenty na rodziców?

Zwykle obowiązek płacenia alimentów mają rodzice na dzieci. Jednak jak się okazuje istnieją także przypadki, w których to dzieci mają obowiązek płacenia na swoich rodzicieli. W jakich sytuacjach potomkowie muszą łożyć na rodziców?

Obowiązek alimentacyjny na rodzica

Okazuje się, że obowiązek wspieranie rodziców ustanowiony jest na mocy prawa, nawet wtedy, gdy nie ma orzeczenia sądu:

Rodzice i dzieci są zobowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się. Kwestie te uregulowane są w art. 87 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z kolei zgodnie z art. 128 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby, także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo – tłumaczy adwokat Aneta Sołtysik.

Kto ma prawo do alimentów od dzieci?

Warto jednak wspomnieć, że prawo do alimentów mają ci rodzice, którzy żyją w niedostatku i nie są w stanie samodzielnie się utrzymywać i zaspokoić swoich potrzeb materialnych i niematerialnych.

Obydwa te rodzaje potrzeb są ze sobą sprzężone i tylko ich łączne zaspokojenie zapewnia godziwą egzystencję. W takim kontekście można mówić o zaspokojeniu potrzeb usprawiedliwionych, które każdy uprawniony powinien mieć zapewnione. Są one uzależnione od indywidualnych cech uprawnionego, tj. od wieku, stanu zdrowia, zawodu, pozycji społecznej i dotychczasowej stopy życiowej- czytamy w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2021 roku.

Obowiązek do płacenia alimentów rodzicom istnieje wyłącznie wtedy, gdy rodzice znajdują się w niedostatku, a dzieci są niezależne i mają stabilizację finansową. 

W szczególności przepis ten znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy rodzice otrzymują świadczenia emerytalne albo rentowe w niewielkiej wysokości i nie są w stanie pokryć kosztów zakupu pożywienia, leków czy opłacenia rachunków. Niedostatek może wynikać ze złego stanu zdrowia rodziców, do którego nie doprowadzili samodzielnie, np. popadając w uzależnienie od alkoholu i odmawiając leczenia – wyjaśnia ekspertka.

ZOBACZ TAKŻE: Ojciec wychowuje sam dzieci, ale musi płacić na nie alimenty matce

Ile wynoszą alimenty dla rodziców?

Warto zaznaczyć, że sąd do każdej sprawy podchodzi indywidualnie. Kwota alimentów zależy przede wszystkim od sytuacji finsnowej potomków oraz potrzeb rodziców. 

Sąd ustalając wysokość alimentów, sprawdza każdą sprawę indywidualnie. Warto wskazać, że obowiązek alimentacyjny nie zawsze musi przybierać formę świadczenia pieniężnego. Osobiste starania dziecka w uczestniczeniu w kosztach utrzymania rodzica mogą być wykonywane poprzez oferowanie pomocy materialnej, takiej jak dostarczanie: żywności, ubrań, leków czy opału

Udostępnij: