Podatki od prezentów komunijnych?! O tym rodzice powinni wiedzieć, aby uniknąć kary!

Prezenty związane z pierwszą komunią mają coraz większą wartość. Drony, biżuteria i quady cieszą się rosnącą popularnością. Jednak warto pamiętać, że te bardziej kosztowne upominki mogą skutkować dodatkowymi obowiązkami podatkowymi dla rodziców. Które prezenty mogą podlegać opodatkowaniu?

Komunijne prezenty, zwłaszcza te droższe, mogą być objęte podatkiem. To ważne, aby rodzice byli świadomi, że dostarczenie takich prezentów może wiązać się z dodatkowymi obowiązkami podatkowymi. Jeśli te formalności nie zostaną dopełnione, może to skutkować nieprzyjemnościami, włącznie z podejrzeniem o nieprawidłowości podatkowe. Warto zatem być zorientowanym w tych kwestiach i podjąć odpowiednie kroki w celu uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji.

Taki upominek to darowizna

Jak wyjaśnia portal prawo.pl niektóre prezenty komunijne o wysokiej wartości mogą stanowić dla urzędu skarbowego rodzaj darowizny. Wiąże się to z tym, że w takiej sytuacji podlega to opodatkowaniu.

Wśród najpopularniejszych prezentów są drony, smartfony, tablety, biżuteria i quady. Trzeba jednak mieć na uwadze, że dla fiskusa taki upominek to darowizna, która może podlegać opodatkowaniu - wyjaśnia portal prawo.pl

Podatek od prezentów

Jeśli suma wartości wszystkich darowizn otrzymanych przez osobę w ciągu pięciu lat przekroczy określoną kwotę, będzie trzeba zapłacić podatek.

ZOBACZ TAKŻE: Kara w wysokości 3000 złotych dla pracodawcy za niezatrudnienie kandydata do pracy!

Oznacza to, że nawet jeśli pojedyncza darowizna nie przekracza limitu, kumulacja wartości przez pięć lat może wymagać uiszczenia podatku.

Dlatego ważne jest śledzenie wszystkich otrzymywanych prezentów w dłuższej perspektywie czasowej.

Warto mieć na uwadze, że minimalna wartość darowizny, która podlega opodatkowaniu, różni się w zależności od stopnia pokrewieństwa między osobą obdarowującą a osobą obdarowaną.

Od 1 lipca 2023 roku te kwoty uległy zmianie. Zostały one podniesione i na ten moment wynoszą:

  • 36 tys. 120 zł w pierwszej grupie podatkowej. Zaliczają się do niej: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz zięć synowa i teściowie.

  • 27 tys. 90 zł w drugiej grupie podatkowej. Należą do niej: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni małżonków pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.

  • 5 tys. 733 zł w trzeciej grupie podatkowej. Tworzą ją: spokrewnieni w dalszym kręgu (kuzyni, rodzina macochy lub ojczyma) i osoby niespokrewnione.

Podejrzenie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe

Jeśli darowizna pochodzi od osoby z drugiej lub trzeciej grupy podatkowej, trzeba zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego w ciągu 30 dni od jej otrzymania.

Zdjęcie Podatki od prezentów komunijnych?! O tym rodzice powinni wiedzieć, aby uniknąć kary! #1

Po otrzymaniu decyzji urzędu, rodzice mają 14 dni na uregulowanie należnego podatku.

Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować podejrzeniem o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Co jeśli rodzice nie zgłoszą darowizny w wyznaczonym terminie?

Jeśli organ podatkowy odkryje darowiznę podczas kontroli, grozi nałożeniem kary w postaci podatku karnego. Ta kara może wynosić nawet 20% wartości otrzymanej darowizny.

Jeżeli darowizna nie pochodzi od najbliższej rodziny, wysokość karnego podatku może się różnić. Wtedy podatnik może być obciążony podatkiem karnym w wysokości od 3% do 20% wartości darowizny.

Udostępnij: