Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam, Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Biada wam, którzy straciliście cierpliwość: cóż uczynicie, kiedy Pan nawiedzi?

Bóg

znak cytatu Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bóg w swoim miłosierdziu jest jak deszcz, który pada na każdy dach, na każdą kłosławą łąkę, który łagodzi suszę, tęsknotę każdego serca ludzkiego. Jednak nie każde serce jest jak gleba, która ten deszcz przyjmuje z wdzięcznością, która pozwala mu przemienić się w zboże dające plon.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Chroń, Panie, wątłą mojej duszy zieleń,Od podeptania i martwych spopieleń,Abym wśród życia Ostatniej WieczerzyCzuł jej aromat balsamiczny, świeży.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu A kto się Boga boi, ten się nic nie boi.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Jeśli już stworzenie spoczywa w ręku Boga, ileż więcej człowiekowi wolno wiedzieć niż to, że jest ukoronowaniem Boskiego dzieła.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wszystko, co masz, pochodzi od Boga. Wszystko, co straciłeś, przeszedł do Boga. Wszystko, co posiadasz, jest niewielkim darowiznami, które Bogu dajesz. Wszystko, co zostanie utracone, stanowi niewielką część tego, co ostatecznie otrzymasz od Boga.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Mój system wychowawczy spoczywa na rozsądku, religii i uprzejmości.

Bóg

Zobacz więcej