Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Jak bardzo to, kim człowiek jest, zależy od Boga, w którego wierzy?

Bóg

znak cytatu Bóg wcale nie musi być doskonały. Nie ma ideałów. Nie ma doskonałego Boga.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek, który nie wierzy, nie ma świadomości obrażania Boga. Zdaje mu się, że jest niewinny.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Pan zna zamysły ludzkie: że są one marnością.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu To jest najdziwniejsze z naszych oczekiwań: Pragniemy zrozumieć Boga, który przekracza nasze zrozumienie, dostrzec Boga, który jest niewidzialny, poznać Boga, którego nie znamy.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wszystkie ludy, klaskajcie w dłonie, ożywajcie się Bogu krzykiem radości.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

Bóg

znak cytatu Świat jest dobry, bo Dobry go stworzył.

Bóg
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana.

Bóg

znak cytatu Nigdy nie zapominaj, że Bóg zawsze stawia ludzi na naszej drodze z jakiegoś powodu.

Bóg

Zobacz więcej