Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie całej świadomej myśli na zadaniu, które chcemy zrealizować, a nie na tym, którym myślimy, że nie możemy zrobić.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Patience is the best remedy for every troublecierpliwość jest najlepszym lekarstwem na każdy kłopot.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Duty is what we expect from othersobowiązek to coś, czego oczekujemy od innych.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu A poet that fails in writing becomes a bitter criticpoeta, któremu się nie wiedzie w pisaniu, staje się ciętym krytykiem.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu The great superiority of France over Englandis that in France every bourgeois wants to be an artist,whereas in England every artist wants to be a bourgeoiswielka przewaga Francji nad Anglią polega na tym,że we Francji każdy burżuj chce być artystą, podczas gdy w Anglii każdy artysta chce być burżujem.

Cytaty angielskie

znak cytatu Nie możemy kierować wiatrem, ale możemy tak ustawić żagle, abyśmy zawsze dotarli do miejsca, do którego chcemy trafić.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Weś wszystko co masz i daj, weź wszystko co jest i bierz. Wszystko jest dla ciebie. Myśl to moc. Uważaj na swoje myśli, stają się twoimi słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się twoimi działaniami. Uważaj na swoje działania, stają się twoimi zwyczajami. Uważaj na swoje zwyczaje, stają się twoim charakterem. Uważaj na swój charakter, staje się twoim przeznaczeniem.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Niektóre z naszych marzeń muszą umrzeć w naturalny sposób, tak jak wszystko inne. Ale niektóre, te najgłębsze i najważniejsze, nigdy nie umrą. Te trzeba zabić.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie możemy nigdy zrezygnować z marzenia tylko dlatego, że długo się nie spełnia. Życie to marzenia, które można spełnić, a nie tylko rezygnacja.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wiedza, którą ludzie zdobywają, nie ginie, ale wciąż rośnie. Odkrycia dzisiejszeństwa będą posiadać jutro. To, co zdobędziesz dzisiaj, będzie Ci służyć jutro.

Cytaty angielskie

Zobacz więcej