Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Hunger for truth is often stronger thanthe desire for peace and securitygłód prawdy jest często silniejszyniż pragnienie spokoju i bezpieczeństwa.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Twoje życie staje się lepsze tylko wtedy, gdy zaczniesz pracować nad sobą. Reszta rzeczy po prostu wypełni miejsce. -Jim Rohn

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie możesz zmienić kierunku wiatru, ale zawsze możesz dostosować swoje żagle do zmiany kursu, aby zawsze dotrzeć do miejsca, dokąd chcesz. Masz w sobie siłę, pasję i determinację, aby osiągnąć swoje marzenia.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu A poet that fails in writing becomes a bitter criticpoeta, któremu się nie wiedzie w pisaniu, staje się ciętym krytykiem.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu No needle is sharp at both endsżadna igła nie jest ostra na obu końcach.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Many a truth can be best expressed in jestwiele prawd najlepiej można wyrazić żartem.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Like most people who try to exhaust a subject,he exhausted his listenersjak wszyscy, którzy usiłują wyczerpać temat,wyczerpał swoich słuchaczy.

Cytaty angielskie

znak cytatu Sukces nie jest kluczem do szczęścia. Szczęście jest kluczem do sukcesu. Jeśli kochasz to, co robisz, odniesiesz sukces.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie jesteśmy tymi, co doświadczyli porażki, ale tymi, którzy mogą wytrzymać porażkę. Mierzyć człowieka nie poprzez to, jak się zachowuje w komforcie i konweniencji, ale jak reaguje na wyzwania i kontrowersje.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie czytam ponieważ lubię. Czytam, bo nie mogę sobie pomóc. Moja dusza jest wciąż głodna literatury.

Cytaty angielskie

Zobacz więcej