Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu My duty is a thing I never do, on principlemoim obowiązkiem jest to, czego z zasady nie robię.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Nie ma nic piękniejszego niż dobroć, której czas ani zwyczajność nie mogą zniszczyć. Jasność, której nie przyćmi żaden cień, żadne zło."

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu What is written without effort is usually read without pleasureto, co zostało napisane bez wysiłku,czyta się zwykle bez przyjemności.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Klucz do sukcesu to skupienie umysłu na rzeczach, które pragniemy, a nie na tych, których boimy się.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Keep smilingzachowaj pogodę,nie martw się.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Podróż to śmierć uprzedzeń", to mój ulubiony cytat Marka Twaina. To podkreśla, jak podróże mogą otworzyć nasz umysł, uczyć nas tolerancji i poszerzać nasze horyzonty.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu It is one of functions of literature to turn truisms into truthsoto jedna z funkcji literatury: przemienić truizmy w prawdy.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Scepticism is the bewinning of Faithsceptycyzm jest początkiem Wiary.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Beauty makes idiots sad and wise men merrypiękno zasmuca idiotów, a cieszy mądrych.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się i pomyślałeś, Ile razy twój los miał inny plan i odkryłeś, Że ostatecznie lepiej składało się to wszystko, Jak wielki artysta wyobraża sobie obraz - Tak jest z nami i naszym obrazem?".

Cytaty angielskie

Zobacz więcej