Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek, który nie kontroluje swojego umysłu, żyje w rzeczywistości tworzonej przez myśli. Nie widzi rzeczywistości, widzi tylko swoje myśli. Ta zaślepiająca siła umysłu jest silniejsza od wszelkich innych sił. Właśnie umysł tworzy naszą rzeczywistość. I właśnie w umysle zaczyna się proces tworzenia rzeczywistości.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Możesz stworzyć swój własny wszechświata, jak tylko zdecydujesz się to zrobić. Jak tylko zrozumiesz, że nikt nie jest prawdziwie wolny, dopóki nie potrafi panować nad swoim umysłem.

Cytaty angielskie

znak cytatu Jesteśmy tym, co wielokrotnie robimy. Doskonałość nie jest aktem, ale nawykiem.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu There is this difference between happiness and wisdom:he that thinks himself the happiest man, really is so;but he that thinks himself the wisestis generally the greatest fooltaka jest różnica między szczęściem, a mądrością:ten, kto uważa się za najszczęśliwszego,jest nim rzeczywiście,ale ten, kto uważa się za najmądrzejszego,jest przeważnie największym głupcem.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu The foolish man wonders at the unusual,but the wise man wonders at the usualgłupiego zdumiewa to, co niezwykłe,lecz mądrego to, co zwyczajne.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu To win back my youth there is nothing I wouldn`t do excepttake exercise, get up early, or be a useful member of communityzrobiłbym wszystko, aby odzyskać swoją młodość,z wyjątkiem gimnastyki, wczesnego wstawania i bycia użytecznym członkiem społeczeństwa.

Cytaty angielskie

znak cytatu Największą z nauk - naukę umiejętności czerpania radości z małych rzeczy, z żadnego źródła poznawczego nie można wynieść.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu It is a wise talker who knows when he has nothing to saymądry to mówca, który wie, kiedy nie ma nic do powiedzenia.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie można zapomnieć, że to, co nazywamy prawami człowieka, to jest jeden z najbardziej poważnych wyzwań, z którymi boryka się współczesne społeczeństwo. Musimy zrozumieć, że te prawa zostały nam dane i nikt nie ma prawa ich nam odbierać.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu It often takes a speaker twice as longto tell what he thinks as to tell what he knowsmówca często potrzebuje dwa razy więcej czasu,żeby powiedzieć, co myśli, niż żeby powiedzieć, co wie.

Cytaty angielskie

Zobacz więcej