Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu A lie has no legs(kłamstwo nie ma nóg)kłamstwo ma krótkie nogi.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu What is not useful to any is harmful to allco nie jest pożyteczne dla nikogo,jest szkodliwe dla wszystkich.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Self - respect is at basis of good mannersszacunek do samego siebie jestpodstawą dobrych manier.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie jesteś wolny, dopóki nie uwolnisz swojego umysłu od ograniczeń nałożonych przez przeszłość, przez wychowanie i przez strach.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Wishful thinkingbranie własnych pragnień za rzeczywistość.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Discussion: a method of confirming others in their errorsdyskusja: metoda utwierdzania innych w ich błędach.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie jest człowiek tym, o czym śni. Jest człowiek tym, o czym dąży, łącząc wysiłek dnia z drżeniem nocy.

Cytaty angielskie

znak cytatu Nie są to nasze umiejętności, które pokazują, kim naprawdę jesteśmy. To nasze wybory.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Everybody knows that it is much harderto turn word into deed than deed into wordkażdy wie, że o wiele trudniej jest zamienić słowo w czynniż czyn w słowo.

Cytaty angielskie

znak cytatu To dzięki naszym decyzjom, kim się stajemy, dużo bardziej niż dzięki naszym zdolnościom. - J.K. Rowling

Cytaty angielskie

Zobacz więcej