Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Though all society is founded on intoleranceall improvement is founded on tolerancejakkolwiek życie społeczne opiera się na nietolerancji,cały postęp wynika z tolerancji.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nigdy nie rezygnuj z marzeń. Gdy znikają, ty nadal istniejesz... ale przestajesz żyć.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Everyone is a moon and has a dark sidewhich he doesn`t show to anybodykażdy jest księżycem i ma ciemną stronę,której nie pokazuje nikomu.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Just as we suffer from excess in all thingsso we suffer from excess in literaturetak jak cierpimy z powodu nadmiaru wszędzie indziej,tak też cierpimy z powodu nadmiaru w literaturze.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Zrozumienie jest początkiem wszelkiej mądrości, dlatego najpierw staraj się zrozumieć a potem być zrozumianym."

Cytaty angielskie

znak cytatu "Nie możemy zawsze budować przyszłości dla naszej młodzieży, ale możemy budować naszą młodzież dla przyszłości."

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu "Wiecie, ja jestem optymistą… Nie wydaje mi się to za bardzo pomocne, gdy coś idzie źle, ale utrzymuje mnie w dobrym humorze, gdy idzie dobrze."

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Experience is the name everybody gives to his mistakesdoświadczenie to miano, którym każdy określa swoje błędy.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dictionaries are like watches:the worst is better than none,and the best cannot be expected to go quite truesłowniki są jak zegarki:najgorszy jest lepszy niż żaden, ale nawet od najlepszego nie można oczekiwać całkowitej precyzji.

Cytaty angielskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie płacz, że wszystko przemija. Uśmiechaj się, że mogło się wydarzyć. Wszystko w życiu jest tylko chwilowe i właśnie to czyni je wyjątkowymi.

Cytaty angielskie

Zobacz więcej