Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu -Ludzie to takie zwariowane istoty.

Człowiek

znak cytatu W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne działanie.

Człowiek

znak cytatu Czuliśmy się trochę osamotnieni i wytrąceni. Więc postanowiłem, że będziemy trzymać się razem. Wcale nie byliśmy w sobie zakochani, tylko smutni.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Szczęście człowieka jest w jego woli.

Człowiek

znak cytatu Wymyślając aforyzmy trudno nie wymyślać ludziom.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Serce ma tylko ten, kto go ma dla innych.

Człowiek

znak cytatu Biednym nie jest ten, kto nie ma ani grosza. Biedny człowiek to ten, kto nie ma marzeń.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Egotist: a man who tells you those things about himselfwhich you intended to tell him about yourselfegotysta: człowiek, który mówi ci o sobie takierzeczy, jakie ty o sobie zamierzałeś powiedzieć jemu.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu While an author is yet living,we estimate his powers by his worstperformance; and when he is dead,we rate them by his bestdopóki autor jeszcze żyje,oceniamy jego moce twórcze według jego najgorszego dzieła;gdy umrze, według najlepszego.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Człowiek jest tym, co zje.

Człowiek

Zobacz więcej