Udostępnij:

Inspiracje:

znak cytatu Milsze jest człowiekowi jedno drzewo, które sam zasadził, niż cały ogród przez innych zasadzony.

Człowiek

znak cytatu Nie ma sprawiedliwości.
Jestem tylko Ja.

Człowiek

znak cytatu Człowiek nieskończenie przerasta człowieka.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Every man has a perfect right to his opinion,provided it agrees with ourskażdy człowiek ma pełne prawo do swojego zdania,po warunkiem że zgadza się z naszym.

Człowiek

znak cytatu Dopóki wiara kwitła, szanowano prawa,
Była wolność z porządkiem i z dostatkiem sława.

Człowiek

znak cytatu Możesz zmienić niebo, które masz nad sobą,
ale duszy w sobie nie.

Człowiek

znak cytatu Z chwilą, gdy nienawidzimy jakiegoś
człowieka, nienawidzimy w jego obrazie
czegoś, co tkwi w nas samych. Nie oburza
nas bowiem coś, czego w nas samych nie ma.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tradycja jest systemem, który ma zapobiec, aby dzieci nie prześcignęły rodziców.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kto sam wyłączy się ze społeczności, ludzie wykluczą bez żalu i bez szczególnej zachęty i jeszcze się postarają, by na zawsze zamknąć mu powrót na wypadek, gdyby się rozmyślił.

Człowiek
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie ufam ludziom, którzy są całkowicie pewni tego, co mówią.

Człowiek

Zobacz więcej