Znane powiedzenie ma znanego autora. Jest nim Sokrates, grecki filozof starożytny. Jest on, obok Platona i Arystotelesa, uważany za największego filozofa starożytności. Żył na przełomie V i VI wieku p.n.e.


Cytat przypisywany, utworzony wtórnie na podstawie słów Sokratesa przytoczonych przez Platona w Obronie Sokratesa: „Jemu się zdaje, że coś wie, choć nic nie wie, a ja, ja nic nie wiem, tak mi się nawet i nie zdaje”.


Co oznacza sławne powiedzenie „wiem, że nic nie wiem” (łacińskie tłumaczeniu to Scio me nihil scire.)? To świadomość swojej niewiedzy. Wiedza o tym, czego się nie wie, jest również wiedzą. Sokrates wychodził z założenia, że wiedza jest największą i najcenniejszą cnotą. Zakładał, że jeśli wiem – posiadam wiedzę o tym , co jest dobre, a co złe, to nie mogę czynić źle. Wiedza według Sokratesa jest gwarantem moralnego i etycznego postępowania.


Im więcej wiemy, tym większą mamy świadomość rzeczy, o których nie mamy pojęcia.


Źródło zdjęcia: http://pilotrezydentgrecja.blogspot.com/2016/01/kto-zabi-sokratesa.html


Udostępnij:


Sklep

Skomentuj

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone*

subscribe img