„Polska pod wpływem Szatana”: tej przepowiedni wszyscy się obawiają!

Przepowiednia licheńska to jedno z najbardziej przerażających proroctw dotyczących naszego kraju. Z objawienia maryjnego w Licheniu wynika, że Polska znajduje się pod wpływem Szatana.

  Przepowiednie licheńskie Mikołaja Sikatki

  W latach 1850–1852 Mikołaj Sikatka, polski pasterz miał być świadkiem objawień maryjnych. Ten wizjoner związany z sanktuarium maryjnym w Licheniu Starym, przekazał słowa Matki Boskiej, znane jako przepowiednia licheńska.

  Do objawień doszło w Lesie Grąblińskim, gdzie pasterz często modlił się przed zawieszoną na sośnie kapliczką ze świętym obrazkiem Matki Boskiej. W jego wizjach Maryja miała mu przepowiedzieć odrodzenie Polski, epidemię cholery, wzywała też do wzniesienia kościoła ku jej czci – obecnej bazyliki w Licheniu.

  W jednym z proroctw Matka Boska ukazała mu się w szczególny sposób, trzymając na piersiach białego orła. Sikatka był z tego powodu więziony i torturowany przez carskie władze. Jednak nigdy nie wyparł się swoich słów i przez całe życie głosił, że doświadczył wielu spotkań z Matką Boską.

  Proroctwo dotyczące Polski

  Słowa Matki Boskiej, które głosił Sikatka, dotyczyły Polski:

  W ogniu długich doświadczeń oczyści się wiara, nie zagaśnie nadzieja, nie ustanie miłość. Będę chodziła między wami, będę was bronić, będę wam pomagać, przez was pomogę światu. Ku zdumieniu wszystkich narodów świata z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości. Wtedy poruszą się wszystkie serca radością, jakiej nie było przez tysiąc lat. To będzie znak największy dany narodowi, na opamiętanie i ku pokrzepieniu. On was zjednoczy. Wtedy na ten kraj udręczony i upokorzony spłyną łaski wyjątkowe.

  „Polska pod wpływem Szatana”: tej przepowiedni wszyscy się obawiają!

  Niektórzy uważają, że proroctwo Maryjne dotyczyło odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918 roku. Inni są zdania, że Polska wciąż jest pod wpływem Szatana i nie może się wyzwolić spod jego panowania. Ma o tym świadczyć drugi fragment przepowiedni:

  Jeśli naród polski się poprawi, będzie pocieszony, ocalony, wywyższony, za przykład dawany innym narodom. Szatan będzie z nim walczył na wszelki sposób, aby nie dopuścić do jego odrodzenia, ale ostateczne zwycięstwo będzie ze mną. Nie dajcie się uwieść piekielnemu smokowi, ale dochowajcie wierności Bogu, ja was swym płaszczem okryję od śmiertelnych nieszczęść. Tego kraju, tego Narodu, ile razy będzie się do mnie uciekał, nigdy nie opuszczę, ale obronię i do swego serca przygarnę […]. Ja to będę królowała memu Narodowi na wieki.

  ZOBACZ TAKŻE: Nostradamus przewidział śmierć królowej? Oto jego przepowiednia!

  Udostępnij: