"Na Ukrainie" czy "w Ukrainie"? Jak jest poprawnie?

Wiele osób zastanawia się, jak powinno się poprawnie mówić: Wojna „w Ukrainie” czy może „na Ukrainie”? Jadę „do Ukrainy” czy „na Ukrainę”? Rada Języka Polskiego wydała opinię! Dowiedz się, jaka forma jest poprawna!

Jaka forma jest poprawna: "w Ukrainie" czy "na Ukrainie"?

Od czasu zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę wiele osób zastanawiało się, jak powinno się poprawnie mówić: wojna „w Ukrainie” czy może „na Ukrainie”?

Rada Języka Polskiego wydała opinię dotyczącą powtarzających się pytań o to, jakich przyimków używać z nazwą państwa „Ukraina”. Teraz już wiadomo, jaka forma jest poprawna!

Rada Języka Polskiego wydała opinię na ten temat!

Choć obie formy są powszechnie używane, to ostatnio coraz większą popularność zdobywa  wyrażenie "w Ukrainie" zamiast "na Ukrainie". Wiele osób jest zdania, że stosując taka formę, podkreślają, że traktują drugi kraj po partnersku.

Swoją opinię w sprawie wyrażeń "w Ukrainie", "do Ukrainy" i "na Ukrainie",  "na Ukrainę" w lipcu wyraziła Rada Języka Polskiego. W opublikowanej opinii RJP zachęca do szerokiego stosowania składni "w Ukrainie" i "do Ukrainy" . Oprócz tego nie uznaje składni z "na" za jedyną poprawną:

Biorąc pod uwagę szczególną sytuację i szczególne odczucia naszych ukraińskich przyjaciół, którzy wyrażenia "na Ukrainie", "na Ukrainę" często odbierają jako przejaw traktowania ich państwa jako niesuwerennego, Rada Języka Polskiego zachęca do szerokiego stosowania składni "w Ukrainie" i "do Ukrainy" i nie uznaje składni z "na" za jedyną poprawną.

RJP wyjaśnia skąd zwyczaj używania przyimków "na" i "do"

Rada Języka Polskiego wyjaśniła także, skąd wziął się zwyczaj używania przyimków "na" i "do" w stosunku do innych krajów. Wytłumaczono to tym, że jest reliktem i ukształtował się on w przeszłości, gdy były inne granice państw oraz poczucie narodowej tożsamości i wspólnoty państwowej.

Rada Języka Polskiego zwróciła uwagę, że:

Stanowi on relikt dawnej rzeczywistości, nie jest zaś przejawem kwestionowania suwerenności Ukrainy, Litwy, Łotwy, Białorusi, Słowacji ani Węgier (z nazwami tych państw łączymy zwyczajowo przyimek "na"). Jednak niezależnie od faktycznych przyczyn jakiegoś zwyczaju językowego ważne jest, jak odbierają go ludzie, których on dotyczy.

Źródło: https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=81&fbclid=IwAR1xm_cYHUc6BElPrgjiz-7zEgeBOntvllnRai0oDxN7logTU7LryXd4isc

 

Udostępnij: