Osoby z depresją częściej używają pewnych słów

Depresja to najczęściej występujące na świecie zaburzenie psychiczne. To poważna choroba, która atakuje nie tylko umysł, ale także i ciało, wpływając na każdą dziedzinę życie. Depresja nie tylko zmienia nasz sposób patrzenia na świat i myślenia, ale również to, jak mówimy. Naukowcy odkryli, że osoby chorujące na depresję częściej używają pewnych sformułowań.

Depresja zmienia wszystko, także to jak mówimy

Depresja to choroba, która zmienia wszystko i wpływa na każdą dziedzinę życia. Zakłóca codziennie funkcjonowanie, uniemożliwia naukę, pracę, odbiera apetyt, sen i całą radość życia. Zmienia nie tylko nasz sposób patrzenia na świat i myślenia, ale również to, jak mówimy i wyrażamy się na piśmie.

Osoby z depresją częściej używają pewnych słów

Naukowcy z Uniwersytetu w Reading z Wielkiej Brytanii wyodrębnili grupę słów, których chorzy na depresję używają chętniej, niż osoby zdrowe. Nowoczesna technologia pomogła przetworzyć dane uzyskane od osób dotkniętych chorobą i podać grupę słów, dzięki którym można podejrzewać, że ktoś cierpi z powodu depresji.

Mohammed Al-Mosaiwi, jeden z autorów badania i doktorant w dziedzinie psychologii na Uniwersytecie w Reading, wyjaśnia:

W nowym badaniu opisanym w "Clinical Psychological Science" zastosowane zostały metody komputerowej analizy tekstu, która pozwala na przetwarzanie bardzo dużych banków danych w ciągu kilku minut. Pomogło to w dostrzeżeniu cech językowych, które dotychczas naukowcy mogli przeoczyć, analizując np. osobiste eseje i wpisy do pamiętników osób pogrążonych w depresji.

Te słowa mogą świadczyć o depresji

Wspomniane metody komputerowej analizy tekstu pozwoliły zauważyć pewne cechy językowe u osób cierpiących na depresję. Wiadomo było, że chorzy używają nadmiernej ilości słów wyrażających negatywne emocje. Szczególnie często stosują przymiotniki i przysłówki, takie jak "samotny", "smutny" lub "nieszczęśliwy".

Naukowcy odkryli także, że znacznie częściej posługują się oni zaimkami pierwszej osoby liczby pojedynczej, takimi jak "ja". Z kolei znacznie rzadziej, niż osoby zdrowe, stosują zaimki drugiej i trzeciej osoby, takie jak "ty", "on" czy "oni". Według badaczy to znak, że osoby z depresją są bardziej skupione na sobie i mniej związane z innymi.

„Zawsze”, „nigdy”, „nic”

Naukowcy wyodrębnili też inną kategorią słów będących w częstym użyciu przez osoby dotknięte depresją. Są to słowa, które przekazują bezwzględne wielkości, takie jak "zawsze", "nic", „nigdy”, czy „całkowicie”.

Udostępnij: