Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Geniusz to jeden procent inspiracji i dziewięćdziesiąt dziewięć procent potu. Praca to dwie rzeczy - wytrwałość i próba. Jeśli pracujesz wystarczająco długo i wytrwale, osiągniesz cel.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Nie ma na świecie pracy tak ciężkiej i przykrej jak praca łatwa, której nie lubimy. Nie ma na świecie pracy tak lekkiej i uroczej jak praca trudna, za którą się kochamy.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Praca to coś więcej niż środki do życia - to fundamentalny aspekt ludzkiej godności. To więcej niż tylko zarabianie na życie. To aspiracja do postępu, do lepszej, bardziej stabilnej i bezpiecznej przyszłości. To środek do osobistego rozwoju, pokonywania biednienia i budowania sprawiedliwego społeczeństwa.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Praca to najdalej posunięty głód. Praca to obsesja. Głód to jednak przede wszystkim samotność. Praca to samotność. Praca - to oznacza być zawsze sam, oznacza być zawsze na własną rękę

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Praca to coś więcej niż tylko zasób. To miejsce, gdzie poznajemy siebie, zdobywamy umiejętności i kształtujemy swoje życie.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Kiedy kochasz coś, co robisz, nie musisz pracować ani dnia w swoim życiu. Pasja jest tym, co napędza nas do wstania rano i święcenia poświęcenia temu, co kochamy.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Praca jest najwyższą formą egzystencji człowieka. Dlatego też odcinasz człowieka od pracy, zamykasz go w sytuacji bezczynności, skazujesz go na niebyt, skazujesz na to, żeby sam sobie zadał pytanie o sens swojego jestestwa - czy to jest człowieczeństwo?

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Praca jest najskuteczniejszym lekarstwem dla wszystkich duchowych cierpień. Jak najintensywniejsze zanurzenie w nią jest jedynym środkiem na rzeczywiste troski i smutki

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Praca nad sobą to najważniejsze zajęcie, które można sobie wyobrazić. Nadaje sense nasza codzienności i sprawia, że dzień po dniu stajemy się lepszymi ludźmi.

Praca
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Praca jest najłatwiejszą drogą do zadowolenia, ale trudną do satysfakcji. Najprostszą drogą do sukcesu, ale najtrudniejszą do doskonałości. Najważniejszą drogą do bycia użytecznym, ale najbardziej skomplikowaną do bycia istotnym.

Praca

Zobacz więcej