Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu More antiquostarym obyczajem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non scholae, sed vitae discimus. Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Vitam regit fortuna, non sapientia. Życiem rządzi los, nie mądrość.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Humana non sunt turpiaco ludzkie, nie hańbi.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Si vis pacem, para bellum. Gdy pragniesz pokoju, przygotuj się na wojnę. Veritas odit moras. Prawda nienawidzi zwłoki. Fortuna audax iuvat. Szczęście sprzyja odważnym.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, et tertia non datur. Błądzić jest rzeczą ludzką, ale upierać się przy błędzie - diabelską; trzecia możliwość nie istnieje.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Non omnis moriar, multaque pars mei vitabit Libitinam: usque ego postera crescam laude recens, dum Capitolium scandet cum tacita virgo.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Memento mori, stojące u podstaw starożytnego stoicyzmu, jest przypomnieniem o ludzkiej śmiertelności i zachętą do życia tutaj i teraz, świadomie wykorzystując każdą chwilę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Finis coronat opus - Koniec zwieńcza dzieło. Coś, co dobrze się kończy, nie jest zły początek. Dobrze dobrana końcówka daje pełen sens temu, co było przed nią.

Sentencje łacińskie

znak cytatu Sic vi pacem para bellum -

chcesz pokoju szykuj się na wojnę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamusjemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej