Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu De gustibus non est disputandumw sprawach gustów nie ma dyskusji.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Tres faciunt collegiumtrzech tworzy kolegium.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Ubi bene, ibi patriagdzie dobrze, tam ojczyzna.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Corpus delicta.Rozkoszne ciało

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Quos Deus vult perdere, prius dementatkogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Qui non est mecum, contra me estkto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Noli me tangerenie dotykaj mnie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cui bono?na czyją korzyść?

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu A fructibus eorum cognoscetis eospo ich owocach ich poznacie.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Cum tacent, clamant(milcząc wołają)milczenie jest wymowniejsze od mowy.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej