Udostępnij:

Inspiracje:

Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Sic semper tyrannis!Tak zawsze tyranom!

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Dum spiro, spero. Kiedy oddycham, kiedy żyję - mam nadzieję. Et nos cedamus amori. I my ustąpmy miłości. Amor vincit omnia, et nos cedamus amori. Miłość zwycięża wszystko, niechaj i my ustąpimy miłości.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Labor omnia vincitpraca wszystko przezwycięża.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Experto creditewierzcie doświadczonemu.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Fides quaerens intellectum.Wiara poszukująca zrozumienia

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Najwyższym dobrem jest dobro, które miłości zaszczepia, współczucie rodzi i braterstwo prokreuje, a pijarz, kumoter, współtowarzysz podróży czy igrzysk nie jest ani przyjacielem, ani towarzyszem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Memento mori, stojące u podstaw starożytnego stoicyzmu, jest przypomnieniem o ludzkiej śmiertelności i zachętą do życia tutaj i teraz, świadomie wykorzystując każdą chwilę.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Divide et imperadziel i rządź.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Relata referopowtarzam, co ułyszałem.

Sentencje łacińskie
Zaślepska okładki cytatu

znak cytatu Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum. Zgadza się, błędy są rzeczą ludzką, ale niepojęte jest upieranie się przy błędach.

Sentencje łacińskie

Zobacz więcej